UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg augusti 20, 2013

Aggregera inte bort affärsvärdet – analysera spridningen

"Om vi jämför månadens handläggningstider med förra årets tider så ser vi en klar förbättring och att våra insatser haft effekt”. Det skulle kunna vara ett citat från ett ledningsgruppsmöte igår, idag eller imorgon. Vad är problemet? Jo, det är de utelämnade detaljerna. Mycket talar för att det här handlar om att jämföra genomsnittliga siffror för en månad med genomsnittliga siffror för ett år.

Vad är problemet med det då? Jo, med stor sannolikhet har man genom att aggregera ihop tiderna för många handläggningar också effektivt gömt eventuella problem. De stora talens lag är sådan att ”det jämnar ut sig”. Så vi kan ha flera ärenden där något gått allvarligt fel och handläggningstiden varit mycket lång, och där finns det en missnöjd kund i andra änden. Men sen har vi dessutom flera andra ärenden som gick att hantera betydligt snabbare än väntat. Då tar de ut varandra och allt ser bra ut.

Idag kan man i moderna beslutsstöd hantera detaljdata. 

Det möjliggör exempelvis att titta på spridningen av ett mått, inte bara på övergripande nivåer utan på alla organisationsnivåer.

I ovan exempel skulle man kunna visualisera spridningen av ärendens handläggningstider nedbrutet på olika ansvarsområden, avdelningar eller team. Stor spridning betyder en potential till förbättring, något är troligen inte som det ska. Detta är ett sätt att med beslutstöd undvika att sopa problemen under mattan och helt missa möjligheterna till förbättring!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer