UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg juni 24, 2014

Analysera aktiviteterna i sociala medier med QlikView

Hur kommer det sig att sociala medier har så stor inverkan i dagens samhälle? Många företag analyserar sina egna och även konkurrenternas inlägg i sociala medier enkelt med hjälp av QlikView. Detta för att få en bild av vad kunderna säger om företaget och höra om vi uppfattas som vi tror och vill.

Många företag har idag strategier för detta och möjligheterna att analysera och mäta spridningen på inläggen är viktigt och det blir enkelt med rätt verktyg.

Om man ser det från ett beslutstödsperspektiv så är data från sociala medier verkligen intressant när det integreras med någon annan typ av data. Ett exempel kan vara att försöka se effekter av våra förbättringsåtgärder genom att tidsmässigt koppla samman dessa med vad kunderna säger om oss i sociala medier. Med QlikView kan du analysera och mäta effekten på ett helt annat sätt och genom detta får en ökad förståelse för kunderna och därmed kan du se de nya trender som dyker upp.

På så vis kan exempelvis budskapen mot kunderna bli än mer specifika och i ännu högre grad riktas mot rätt målgrupp i rätt kanal. Att kunna följa upp aktivitet för att bättre rikta marknadsföringen är självfallet något som gynnar alla, både inom företaget och dess kunder.

Helen Ottran, Marknad, Enfo Pointer