UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg november 26, 2013

Använd dina vanor på bästa sätt eller bryt dem

Vilken sko började du knyta när du skulle gå till jobbet idag? Oavsett om det var höger eller vänster så var det samma som du började knyta igår och alla andra dagar innan dess. Vi gör helt enkelt väldigt mycket av vardagen av vana och det är grunden till att vi kan fungera. Frågan är om det är samma sak med användningen av beslutsstöd?

Ibland stöter jag på negativa synpunkter på beslutsstöd. Det är egentligen inte så konstigt. Beslutsstöd möjliggör kontroll och styrning som såklart kan uppfattas som något negativt, speciellt om det utförs på ett mindre genomtänkt sätt. Så beslutsstöd blir budbäraren som man kan skjuta på! Det är såklart olyckligt för då riskerar vi att missa stora möjligheter med beslutsstöd. Problem uppstår när de gamla styrsystemen är fokuserat på detaljer kring hur verksamheten bedrivs medan resultatstyrning förutsätter en relativt stor frihet i hur resultatmålen ska nå.

Låt mig utveckla tankegångarna lite mera.

Beslutstöd används många gånger för att implementera verksamhetsuppföljning och rapportering som en del av verksamhetsstyrning. Tillämpningen av modeller för verksamhetsstyrning är ett omdebatterat område, inte så mycket utifrån vad som är rätt eller fel modeller utan främst för hur de tillämpas och införs. I en intressant intervjuartikel i Offentliga Affärer (”Dubbla budskap i dagens verksamhetsstyrning?”, Malin Ulfvarsson, 2013-04-10) berättar Johan Åkesson, Handelshögskolan i Göteborg, om sin forskning rörande styrning inom offentlig sektor. Det han lyfter fram är den ökande användningen av resultatmål i kombination med en kultur som främjar att behålla gamla styrmedel. 

Det blir mottalande och upplevs förvirrande.

Vad kan det ha för påverkan på synen på beslutstöd? Jag uppfattar det som att beslutstöd får ökat fokus vid resultatstyrning eftersom det blir ökat fokus på faktabaserad uppföljning. När sen beslutstödets möjligheter blir synliga är detett litet steg att börja följa upp detaljer kring hur verksamheten utförs, dvs. de gamla styrmedlen förstärks. Då ligger det nära till hands att beslutstödet blir det som gör den upplevt negativa situationen påtaglig.

Jag skulle önska att man vid resultatmål och uppföljning av dessa tänkte mera på att beslutstöd kan vara ett utmärkt stöd för en verksamhet med betydande frihet att nå sina mål. Genom att integrera och analysera data om kunden (även myndigheter har kunder), utförandet av vår verksamhet och omvärlden kan insikter skapas som leder till förbättrat (effektivare och med högre kvalitet) utförande. Beslutstöd kan vara ett medel för engagerade medarbetare att nå bättre resultatunder större frihet. Då blir beslutstöd budbäraren som hyllas!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer