UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg mars 12, 2015

Är det någon skillnad på Business Analytics och Business Intelligence?

Det är mycket prat om båda termerna nu. Min syn på det rätta svaret är att alla har en egen åsikt, ingen vet riktigt och det spelar egentligen ingen roll. På samma sätt som det i vår nisch (BI och/eller BA) finns en mängd åsikter om vilken definition som ska associeras med termen analys.

 

Jag har noterat att:

När en del aktörer i branschen använder begreppet ”business analytics” så menar de att det är en paraplydefinition (ursäkta alla engelska begrepp här nu) som inbegriper data warehousing, business intelligence, enterprise information management, enterprise performance management, analytic applications, och governance, risk, och compliance.

Andra aktörer använder begreppet ”business analytics” och vill på det sättet ange någon form av områdeskunskap som är knuten till statistisk eller prediktiv analys.

Det hela handlar väl egentligen om två BI-aspekter:

Affärsaspekten – behovet av att få ut mest värde ur sin information. Det behovet har aldrig förändrats även om det fortsatt blir allt mer komplext att genomföra i praktiken.

IT-aspekten – vilken teknologi används för att tillgodose affärsbehovet. Detta har däremot verkligen förändrats.

 

Business Intelligence brukar användas för att referera till båda dessa aspekter, det i sig brukar vara väldigt förvirrande.

 

Det verkar vara så att när nya analytiker och leverantörer vill slå sig in på marknaden så ändrar de termerna för att differentiera deras eget område/produkt. När jag började arbeta i den här branschen jobbade vi med beslutsstödsystem, vilket inte alls är en sådan dum benämning. När de nya termerna introduceras så blir den gamla termen däremot omedelbart avskriven som ”teknikdriven” och ”bakåtblickande” medan den nya termen är ”affärsfokuserad” och ”driven”.

Min poäng är, att det egentligen inte spelar någon roll vad vi kallar det. Det som däremot spelar roll är att:

Rätt processer sätts på plats för att maximera möjligheten att få ut relevant verksamhetsinformation till rätt användare.

För ändamålet passande teknologi används.

Kalla ovan för precis vad du vill!

Jag avslutar med lite kuriosa. Jag googlade trenden på söktermerna och tog då reda på följande:

a href="http://www.google.com/trends?q=%22business+intelligence%22" target="_blank">Google Trends on “business intelligence” – sakta nedåtgående trend.

a href="http://www.google.com/trends?q=%22business+analytics%22&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0" target="_blank">Google Trends on “business analytics”

– starkt uppåtgående trend.

 

Lina Tjerneld, COO, Enfo Pointer