UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg november 15, 2016

Att analysera analysen, del 1

Inom BI jobbar vi med uppföljning och analys hela tiden, men hur ofta följer vi upp och analyserar det vi gör hos våra kunder? Och hur gör vi det bäst? Vi kan ha byggt en fantastiskt fin och bra lösning, men om den inte används så är den i ärlighetens namn inte särskilt bra.

Alltför ofta upptäcker vi att befintliga BI-lösningar inte nyttjas såsom det var tänkt. Det finns naturligtvis många saker man kan göra för att öka nyttjandegraden och förbättra användarupplevelsen. Självklart görs detta bäst genom en diskussion med kunden, men för att kunna föra en bra dialog är det viktigt att ha fakta att utgå ifrån.

Genom att få kontroll över vilka lösningar som används och vilka som INTE gör det, kan vi enklare fokusera på att förbättra de applikationer som är mindre bra. Det kan också vara så att man vill fräscha upp de som faktiskt används mest för att få en bättre helhetsupplevelse. Ska vi optimera prestanda är det bäst att lägga kraft på de appar/rapporter som används ofta och mycket. Det kanske är helt ok att en rapport som tas ut av en person en gång i månaden tar lite längre tid.

Att bygga en stabil och användbar BI-miljö är ett långsiktigt projekt. Ett företags verksamhet ändras och utvecklas och när det gäller uppföljning är det ofta så att man inte alltid vet vad man egentligen vill se från början. Att vi tillsammans med kunden utvärderar, analyserar och utvecklar BI-lösningen stämmer bra in på hur vi på Enfo BI & Analytics arbetar med ”Hela vägen till värde”.

Oavsett verktyg är det bra att inte ha alltför många applikationer/rapporter både av förvaltningsskäl, men också för att det är svårt för användarna att hitta rätt om det finns mycket att välja bland.

Vi ska nu fokusera på hur man konkret kan analysera användandet. I denna bloggpost handlar det om Microsoft. I januari återkommer vi med mer diskussion i ämnet och då blir fokus Qlik.

Microsoft –SSRS

På rapportservern finns en tabell som heter [ReportServer].[dbo].[ExecutionLogStorage]. Här sparas mycket intressant och nyttig information om rapportkörningar. Vi kan till exempel se vilken rapport som har körts av vem och när, samt i vilket format. Det finns information om hur lång tid det tog att hämta, processa och rendera data och hur många rader frågan returnerade. Vi kan även se vilka parameterval som har gjorts.

För att titta på informationen använder man vyerna [ExecutionLog], [ExecutionLog2] eller[ExecutionLog3]. Dessa är i ett mer användarvänligt format än tabellen och innehåller beskrivningar av fält och inte bara olika koder. Högre nummer anger att det är en nyare version. De äldre varianterna finns kvar för att vara kompatibla med äldre lösningar. ExecutionLog kan alltså till exempel hjälpa oss att hitta de rapporter som används mest och minst, hur aktiva användarna är samt rapporter med prestandaproblem.

Genom att skapa temptabell som innehåller rapport, användare och tidpunkt kan man enkelt få fram intressant och relevant fakta som det lätt går att ställa frågor mot. Exemplen nedan är väldigt enkla för att visa vilken typ av data som går att få ut, men det går naturligtvis att anpassa och göra betydligt mer avancerad analys.

analys1

Antal användare och använda rapporter per månad

analys 2

Antal rapporter per användare

analys 3

Antal körningar per rapport

analys 4

 

Microsoft – SSAS

Även loggning av kubkörningar sparas. För att logga detta måste man först slå på loggningen under Analysis Server Properties -> General

analys 5

 

Informationen sparas sedan i tabellen OlapQueryLog och frågan nedan visar till exempel användare, kubobjekt, antal frågor, total frågetid och tid per fråga.

analys 6

Veronika Mattsson, Business Intelligence Consultant
Urban Fredell, Business Intelligence Consultant

 

Relaterade kompetensområde