UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg februari 08, 2017

Att analysera analysen, Del 2

I november skrev vi ett blogginlägg om att följa upp och analysera BI-användandet. Nu följer vi upp och fokuserar på hur det kan göras rent tekniskt av Qlik. En del saker från november tål att sägas igen.

(Läs den första bloggposten här; Att analysera analysen, Del 1)

Nu följer vi upp och fokuserar på hur det kan göras rent tekniskt av Qlik. En del saker från november tål att sägas igen. Alltför ofta upptäcker vi att befintliga BI-lösningar inte nyttjas såsom det var tänkt. Genom att få kontroll över vilka applikationer, flikar och ”objekt” som används, och vilka som INTE gör det, kan vi enklare fokusera på att förbättra de applikationer som är mindre bra. Det kan också vara så att man vill fräscha upp de som faktiskt används mest för att få en bättre helhetsupplevelse. Ska vi optimera prestanda är det bäst att lägga kraften på de appar eller rapporter som används ofta och mycket. Det kanske är helt ok att en rapport som tas ut av en person en gång i månaden tar lite längre tid.

 Att bygga en stabil och användbar BI-miljö är ett långsiktigt projekt. Ett företags verksamhet ändras och utvecklas, när det gäller uppföljning så hänger inte alltid anpassningen av beslutstödet med. Att vi tillsammans med användarna utvärderar, analyserar, ifrågasätter och utvecklar BI-lösningen stämmer bra in på hur vi på Enfo Data & Analytics arbetar med ”Hela vägen till värde”.

 Vi ska nu fokusera på hur man konkret kan analysera användandet. I denna bloggpost(del 2) handlar det om QlikView och Qlik Sense. I november lade vi fokusen på Microsoft.

 QlikView och Qlik Sense

För att uppnå nytta behöver vi en del data kring lösningen. Vi hittar data i Active Directory(AD) som vi behöver, och i den information som finns lite ”svårtillgänglig” i Qliks servermiljöer.

Qlik har en egen adminapplikation som heter Governance Dashboard. Denna applikation löser delar, men inte allt av det vi diskuterar här. Framförallt saknar den information om vad som INTE används

 Information från Active Directory

Det ser ganska lika ut för Qliview och Qlik Sense, men i grunden handlar det om att vi distribuerar applikationerna till AD-grupper och/eller direkt på userid. Alla AD-grupper har förhoppningsvis ett prefix, t ex ”APP-QV-” som vi använder till att söka ut berörda AD-grupper och dess medlemmar via t ex LDAP och spara till textfiler. Sättet att hämta ut data från Active Directory kan ske på lite olika sätt.

 Licensinformation

Vi kör ett skript som hämtar ut licensinformation från Qlikview Server. Där ser vi userid och när personen senast använt sin licens. Detta sparas i en fil.

 Loggfiler från Publisher/Server

En Qlikapplikation hämtar ut data (från xml-filer) från miljön(Publisher/Server) och sparar ned till sitt egna datalager (QVD).

 Användargränssnitt

Slutapplikationen läser in det data vi ovan beskrivit.

Huvudsyftet med applikationen är att se data från minst tre olika perspektiv.

  • Utifrån distributionen av applikationen i QlikView Management Console (QMC), kunna se vilka användare och AD-grupper som har möjlighet att se den distribuerade applikationen på AccessPoint. Är en viktig rapport för att se att inte fel personer har tillgång till data de inte skall se.
  • Se hur många och vilka licenser som nyttjas (datum för senast användning), respektive INTE nyttjas.
  • Utifrån en applikation eller en användare, se hur användningen sker. Senast inloggad, inloggad tid mm. Med utökad funktionalitet även kunna se användningen av flikar och diagram. Intressant är att se vilken applikation, flik eller diagram som INTE används.Analyserna vi har presenterat i våra blogginlägg förklarar inte hur applikationerna eller rapporterna används, till vad eller vilken nytta de tillför, men det visar om de används, vem som använder dem och när.

Analysen är en bra grund för fortsatt arbete tillsammans med verksamheten. Frågor som är bra att ställa sig är därför;

  • Stödjer lösningen verksamhetsprocessen?
  • Förstår användarna vad de ser?
  • Är mätvärdena tydligt definierade?
  • Behövs mer utbildning av användarna eller coachning av chefer?

Med ett bra underlag kan vi genomföra effektiva workshops tillsammans med användarna och komma fram med ett antal åtgärdsförslag. Vår förhoppning är naturligtvis att dessa workshops ska leda till förbättringar med ökat användande genom att vi genomför en ”re-lansering” av våra applikationer, men det kan också bli så att man upptäcker att en applikation inte används, och inte bör användas och därför kanske det bästa är att avveckla den. Varför förvalta något som inte används?

 - Allt med fokus på ”Hela vägen till värde”!

Urban Fredell, Business Intelligence Consultant, Enfo Data & Analytics

Veronika Mattsson, Business Intelligence Consultant, Enfo Data & Analytics