UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg maj 22, 2014

Att komma igang med analys

Det finns inte ett enkelt svar på hur du får ut mest värde av beslutsstöd vilket för den skull inte innebär att vi hela tiden skall försöka. En sak som jag många gånger stöter på är att vi pratar om att mera analys är det som behövs.

Vad vi menar är proaktivitet, exempelvis i form av att inte bara ta fram månadens försäljningssiffror utan också passa på att jämföra dessa med kundaktiviteter under perioden. Men proaktivitet tar tid som måste finnas och som många upplever inte finns.

Ett sätt att tackla detta faktum (fast många gånger måste vi också ifrågasätta om allt vi håller på med i stället faktiskt är värdeskapande – brukar heta ”lean” i våra verksamheter idag) kan vara att tänka så här; ta reda på vilka verksamhetsfrågor som är så viktiga att vi faktiskt ska definiera en beslutsprocess för frågan och se till att analys är ett steg i beslutsprocessen.

Då blir det inte övermäktigt att fokusera insatserna och du kommer igång.

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer