UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 07, 2016

Hur mäter man erfarenhet?

Målet för oss som jobbar med Business Intelligence (BI) är att hjälpa våra kunder att ta bra beslut. Det är det vi gör och jag känner att vi faktiskt hjälper dem med det. Att ta bra beslut är något som alla vinner på. Man utnyttjar de resurser man har på bästa sätt.

Men under de åren som jag jobbat (vilket har hunnit bli en del nu) så är har det ofta funnits en känsla av att de beslut som tagits i samband med organisationsförändringar eller sk outsourcing inte alltid varit de bästa. Eller som någon i linjerollen på ett större företag uttryckte det för mig - Det här Business Caset måste de haft väldigt stor otur med.

Vad är det då som saknas för att ta rätt beslut kring detta? Vad är det vi som jobbar med BI skulle behöva mäta/samla in/värdera? Min egen tanke kring detta är att vi har väldigt svårt mäta vad erfarenhet är värd. Vi är i dag otroligt duktiga på att mäta och värdera allt inom företag och verksamheter. Vi har full koll på värdet av byggnader, maskiner, ja allt. Och vi kan med lätthet beräkna nyttjandegrader etc. Men det fattas något här för att få en samlad bild av det totala värdet av ett företag eller en förvaltning och det är den kunskap och erfarenhet som personalen besitter. Och detta blir inte mindre viktigt framöver då vårt samhälle blir mer och mer tjänsteinriktat.

Kalle som kört ambulans i 15 år i sina hemtrakter vet ju klart väldigt mycket om det han gjort i 15 år. Kalle hittar snabbare och vet säkert vilken väg som är bäst vid vilken tidpunkt. Detta gör ju att han utför sin uppgift så mycket effektivare än en utan erfarenhet. Karin som jobbat i byggsvängen i 10 år med att flytspackla golv kan ju givetvis mycket kring detta och kan säkert inte bara jobba effektivare utan även undan styra många dyra misstag. Personal som hanterat ett komplext IT system under flera år har samlat på sig mycket kunskap kring detta. Men vad är det egentliga värdet av deras erfarenhet? Det är detta som jag önskar att vi på ett enkelt sätt skulle kunna mäta och lyft upp.

Då hade t.ex. en förvaltning som vill lägga ut någon del av sin verksamhet på entreprenad enkelt kunna väga in värdet av den erfarenhet som förvaltningen i nuläget själv besitter och jämföra med den tilltänkta entreprenörens ”erfarenhetsvärde”. Idag blir det ofta bara ett rått timpris. Och kostnaderna som man sparar på att lägg ut verksamheten får andra delar inom organisationen betala med lägre effektivitet och i värsta fall med personal som mår dåligt.

Jag har tyvärr inget svar på frågan om hur man mäter erfarenhet med det är min övertygelse att om vi hade kunna mäta detta då hade chansen till bra beslut förbättrats. Och det är ju detta vi vill hjälpa företag och förvaltningar med. Att ta bra beslut. Bra för företag och förvaltningar och inte minst bra för alla de som jobbar i dessa organisationer.

Björn Ugglin
, Senior Business Specialist

Relaterade områden