364
UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta mig

Vill du veta mer och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig? Lämna dina kontaktuppgifter

Valdation:
* Förnamn:
* Efternamn:
Företag:
Tel:
* Email:
Land:
* Meddelande:
Successfully sent!
Could not send the mail, try again later!
KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 14, 2016

BI under piskan - snabbare, snabbare, snabbare!

I dagens uppkopplade samhälle har den senaste generationens användare intagit beställarrollen. Med ett tålamod och fokus som bäst kan liknas vid en nötsamlande ekorre på en trippel espresso, smattrar önskemål och behov fram med en förväntad – nej Krävd! - leverans om Nu, eller helst Igår!

Att leveranser av IT skall ske fortare är inget nytt, det som skiljer Business Intelligence från mängden av andra projekt med tekniska inslag, är Self Service-trenden. Self Service BI sätter förmågan att skapa sina egna BI-lösningar i händerna på användaren. Plötsligt kan olika analyser och rapporter göras utan inblandning av IT. Så är löftet.

Användarna har alltså redan labbat med sina Tableau, Qlik och PowerBI och de VET att det faktiskt går att göra något väldigt bra och snyggt väldigt fort.

Så vad händer när en IT-van beställare med kort tålamod, höga förväntningar som har experimenterat fram en nästan-klar-BI-lösning på någon dag i sin egen IPad, möter den traditionella IT-organisationen? Frustration är inte en dålig gissning.

Det finns normalt ett antal orsaker till frustrationen. Ur ett IT-perspektiv så kan det dels vara rent hårdvarutekniskt, det måste finnas tocken däringa…. vahettere…. servrar att installera diverse program på, dels kan det vara så att utvecklarresurserna inte är tillgängliga eller att den information som efterfrågas inte bedöms som lättillgänglig eller av adekvat kvalitet.

Ur ett verksamhetsperspektiv är orsaken mer kortfattad – Tid! En fundamental faktor kring att Self Service-trenden har fått ett sådant genomslag är att verksamheten själva kan hantera sina korta behov – t.ex. de rapporter och analyser som kanske bara görs en enstaka gång. Alla de detaljer om VARFÖR det tar tid är med verksamhetsglasögonen på sig egala. Fixa. Nu.

Vad kan då göras för att korta de olika typerna av ledtider?

Hårdvarufrågan kan tas bort från agendan genom användande av molntjänster. Utvecklarresurserna då? Tja, går vi på Self Service BI-spåret så är det inte ens IT-resurser längre utan verksamhetsresurser. Bort med den, bara vi har licenser på plats.

Datakvalitet då? Detta är intressant! Datakvalitet är egentligen ett relativt begrepp. Kvalitet är ju alltid givet ett visst syfte. Ska vi köra barnen till förskolan kanske det inte behöver vara med en Boeing 747 alla gånger. Även om just det skulle vara en rolig syn. Pratar vi om finansiell rapportering så är precision på decimalen ett absolut krav. Däremot en marknadsavdelning som arbetar med kunders inköpsmönster och demografiska trender har ett mer good-enough-behov av kvalitet.

Slutsatsen blir då att kravet på datakvalitet är relativ det syfte som informationen skall användas till, vilket i sin tur blir en kommunikationsfråga kring transparens och förväntningar.

Vem sitter på kunskap om datakvalitet? Är det IT? Eller är det verksamheten som arbetar med sina affärssystem dagligdags? Inte glasklart.

Den sista punkten är den faktiska tillgången till data. Finns informationen tillgänglig överhuvudtaget? Är en tredjepartsleverantör inblandad tar det ofta längre tid att få fram informationen.

Ok. Vi har allt på plats. Då ska vi ”bara” läsa informationen från ett affärssystem så att vi kan analysera den… I detta steg är det en väldigt tydlig koppling mellan krav på snabb leverans å ena sidan och resulterande datakvalitet och förvaltningsbarhet å andra sidan.

Frågan som ställs på sin spets är hur IT och verksamhet skall samarbeta på bästa sätt för att dra nytta av varandras styrkor.

Om snabbhet och flexibilitet är överordnat allt annat, så kan ITs roll vara att möjliggöra att verksamheten själv kan läsa, tvätta och skruva på informationen. I de fall då stabilitet och prestanda är mer viktigt eller där graden av repetitivt arbete är högt, så kan verksamhetens roll bli att fokusera mer på kravställning till IT än att göra allt själva.

I båda dessa scenarion är det centralt att det finns en tydlighet i vad respektive part förväntas göra och vilka krav parterna kan ställa på varandra. Det bör dessutom finnas en process och en mognad för att föra det ena scenariot till det andra eller en kombination av de två, beroende på hur verkligheten och verksamheten förändras över tid.

För att uppnå snabbhet i sin BI-leverans finns det alltså rätt många enkla saker att göra som löser vissa delar. I slutändan är det dock en ledningsfråga kring hur processer, roller och ansvar skall utformas för att verkligen möta förväntningarna om snabba resultat.

Magnus Hagdahl, Chief Technology Officer / Senior Architect, Enfo BI & Analytics