UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg oktober 01, 2013

Bättre teknik och mera data – men du måste ha verksamhetskunskap för att skapa värde

Big Data är i fokus på beslutstödsmarknaden - det har säkert ingen missat. Potentialen är stor och det kanske hetaste området nu är kopplat till att man genom analys av tidigare inte använd data kan skapa ny insikt i kunder, medborgare eller marknaders beteende så att vi bättre kan förutse deras agerande.

Det är i dessa sammanhang lämpligt att rekommendera Nate Silvers bok ”The Signal and the Noice”. Det centrala budskapet som framförs är enkelt. Om det handlar om att förutse framtida händelser eller utveckling, får vi bättre resultat genom analys av data inom de områden där vi har goda grundkunskaper om hur saker och ting fungerar. Exempelvis har värderprognoserna förbättrats avsevärt med hjälp av smartare system och kraftigare datorer som kan processa mycket mera data eftersom forskningen i hur vädret ”fungerar” har kommit mycket långt. Vi vet alltså hur vädret fungerar. 

Detsamma kan inte sägas om exempelvis den globala ekonomin eller politisk opinion. Det är helt enkelt områden där många fortfarande ”tror” mer än ”vet”!

Jag tycker detta är en påminnelse om vikten av att vi kombinerar verksamhetskunskap med kunskap om möjligheterna med analys när vi inför och använder beslutstöd oavsett område. Big Data gör detta än viktigare!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer