UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg februari 25, 2014

Big Data utmanar det traditionella synsättet på datakvalitet

I den här bloggen har jag tidigare tagit upp att det idag är förhållandevis billigt att skapa data. Tidigare genomförde vi dyrbara enkäter, men idag kan vi ta reda på vad våra kunder tycker om våra produkter eller åtminstone skapa oss en uppfattning om detta, genom att till exempel samla in data från deras användning av våra produkter och deras dialoger med vår kundtjänst.

Det kostar inget extra att producera denna data. Den är helt enkelt ”spåren” av konsumtion och interaktion som ändå sker. Det här är vardagen i Big Data världen. Men även i denna värld är begreppet ”det finns ingen gratis lunch” relevant.

Enkelt uttryckt kan man säga att det data som vi nu kan göra tillgänglig för analys är ”rå” i sin natur och det kräver en del av oss att få in den i våra analyser. Men här gäller det att vi tänker till och inte är låst i våra tankebanor. Vi är vana vid att data ska vara ”rätt” och att vi kan ”tvätta” det med en viss insats. När det gäller den data som vi nu har möjlighet att arbeta med är det inte längre lika givet att vi ska lägga samma vikt vid att data är ”rätt”.

Det kan såklart finnas mätfel, exempelvis kan en sensor i vår bil som loggar vår körning vara felaktig, men eftersom vi har tillgång till så mycket data blir effekterna vanligen små. Insatsen att försöka ”tvätta data” kan snabbt bli större än värdet. Poängen här är att vi inte är ute efter exakthet utan att vi är ute efter att skapas oss en uppfattning om något. Vi är ute efter insikter genom att se mönster!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer