UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg augusti 22, 2016

Bra beslutsstöd = bra beslut?

På Enfo BI & Analytics jobbar vi med beslutsstöd och performance management. Målet är att alla medarbetare som fattar beslut hos våra kunder ska ha enkel och överskådlig tillgång till information och KPIer som möjliggör bra beslutsfattande.

Enfos kunder ska fatta rätt beslut. Men, som VD och ledare sedan många år tillbaka har jag en observation. Hur bra underlag man än har, så fattas inte alltid rätt beslut. Ofta fattas inga beslut alls. Saker som behöver åtgärdas blir liggande. Ibland av politiska skäl, ibland för att besluten blir för stora och jobbiga. Och ibland för att organisationen är otydlig - eller kanske inte kapabel - att fatta beslut.

När jag ser beslutsvåndan kliar det ofta i fingrarna, jag får lust att ”gå in och styra upp”. Men som utomstående konsult är det inte ett alternativ. Vår roll är att jobba med andra medel. Vad gör vi då? Och hur kan vi hjälpa våra kunder att frigöra beslutskraft? Ett svar är att våra BI-lösningar måste bli ännu bättre. Vi måste jobba med tydligare grafik så att analyssvaren blir självklara. Vi måste ta in fler datakällor, ofta externa källor som kan addera information med ett för kunden externt perspektiv. På så sätt kan kunden få bättre marknadsinsikt och osäkerheten i beslutsfattandet minskar. Vi måste också i en ökande grad jobba med prediktiv analys. Det kan räcka med bättre trendanalys: en så enkel sak som rullande 12 månader ger ofta en tydlig bild av vart saker är på väg och besluten blir uppenbara. Kanske behövs också " riktig" prediktiv analys, som tar hjälp av statistiska modeller för att förutspå framtiden. Detta kommer mer och mer, det händer nu efter många år av hype. Men ibland räcker inte ännu bättre BI och analys. Kanske är framtiden för Enfo BI & Analytics mer rådgivning inom organisation och performance management? Det skulle ge möjlighet att bidra i ännu högre grad till vårt mål - bättre performance och bättre beslut hos våra kunder!

Åsa Landén Ericsson, VD Enfo BI & Analytics

Relaterade kompetensområde