UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg maj 16, 2013

Business Discovery är för vinnande rävar

Genom historien har många filosofer och författare använt egenskaperna hos igelkotten och räven för att belysa olika sätt att se på världen och agera. Själva grundtanken är att räven vet lite om många saker och agerar utifrån det, medan igelkotten vet mycket om en sak och agerar utifrån det.

Man kan säga att räven symboliserar att man skaffar sig en bild om sin omvärld (eller sin situation på marknaden osv) genom att man utformar och testar många olika idéer. Räven är anpassningsbar i sin problemlösning. Igelkottar däremot symboliserar att gå ”all in” för den stora idén som är problemlösningen.

En av de senare årens mest intressanta och tankeväckande böcker jag läst är Nate Silvers ”The Signal and the Noise”. Boken handlar om konsten och vetenskapen av att förutsägelser (prediction). Beslutstöd är tänkt att vara ett stöd för just detta så det är en i högsta grad relevant kunskapskälla för alla läsare av denna blogg! En av de intressantare saker som redovisas i boken är hur en amerikansk forskare på 1980-talet gjorde en mycket omfattande studie av hur bra experter (exempelvis på politik eller ekonomi) var på att förutse kommande utvecklingar och händelser. Det visade sig på totalen så var de inte alls något bättre än slumpen! Men mera intressant blir det när man tittade på de olika individernas sätt att agera som experter utifrån kategorierna symboliserade av rävar och igelkottar. 

Det visade sig tydligt att rävarna var de som bäst förutsåg utvecklingen! 

Vad har nu detta med beslutstöd och Business Discovery att göra? Business Discovery står för en teknik som både möjliggör och förutsätter ett synsätt som är nära beskrivningen av räven! Räven tar till sig information från många olika områden (det är alltså viktigt att enkelt kunna komma åt och förstå vad som är relevant i olika datakällor). Räven anpassar sitt angrepp efter frågan (allt data behöver inte införas i samma modell). Räven accepterar komplexitet (satsar på att snabbt förstå genom att se mönster och agerar på dessa mönster). En utmaning jag ser för att fler ska kunna realisera möjligheterna med Business Discovery är, om vi fortsätter liknelsen, att få fler rävar i ledande positioner i dagens näringsliv, offentliga verksamhet och bland alla som kommenterar dessa!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointers