UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg

Data är det nya gamla

Vi skriver som bekant historien i efterhand och vi vet inte idag vilken tidsålder vi lever i nu. Det kommer framtiden att bestämma. Det får mig att fundera på om den här tiden kommer att kallas Big Data åldern? Troligen inte. Det skulle däremot vara relevant att kalla den dataåldern. Eftersom säkert många tycker det låter gammalmodigt krävs en förklaring.

Vi har sedan datorns tillkomst digitaliserat stora delar av vår värld. Det betyder att ”ettor och nollor” används för att utföra och spara det som tidigare var fysiska händelser och ting. Men det betydde inte att det skapades data. Data är något som har en beskrivning och kan kvantifieras och därmed lagras, analyseras och omorganiseras. När något lagras som data kan det hittas igen, och igen, och igen. Data kan återanvändas, också för helt nya syften än den skapades.

Vi har skapat data sedan antiken men det är i vår nutid, när allt flyttat ”online”, som möjligheten har öppnats att till en låg kostnad skapa data om i stort sätt allt.

Alla transaktioner och allt vi gör skapar data i form av tidsuppgifter, identiteter, status på funktion etc. Genom sociala media skapas data av våra relationer, åsikter och karriärer. Listan kan göras lång.

 

I en sådan värld blir det mycket större skillnad på att ta vara på möjligheterna med dessa data eller att inte göra det! Det är därför varje VD och Generaldirektör borde ha frågan om data på sitt bord 2013.

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer