UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg november 13, 2015

Datadrivna affärsmodeller – Trendspotting från SLUSH 2015

Den här bloggposten blir lite annorlunda än jag först hade tänkt. Egentligen tänkte jag skriva om Office 365, skräddarsydda applikationer och Power BI men det får vänta tills nästa gång! I skrivande stund sitter jag inklämd på en bänk på SLUSH och skriver detta efter att ha lyssnat på riskkapitalister, framgångsrika företagsledare och förväntansfulla start-ups. Jag tänkte berätta om tre olika företag som befinner sig i vitt skilda marknadspositioner men som har en gemensam nämnare: de använder data som sin huvudsakliga konkurrensfördel och grundstomme i deras affärsmodell.

Vi börjar med min favorit av de 100 start-ups som har varit uppe och pitchat på scenen och det är Soil Scout. Deras affärsidé är att minska energi- och vattenförbrukningen inom jordbruksindustrin. Deras produkt är en liten dosa (Scout) som grävs ner i jorden ute på åkrarna. Dosan mäter temperaturen, fukt- och salthalten i jorden och skickar data till en basstation varje timme. Dosan är underhållsfri och eftersom den kan befinna sig på fyra meters djup så blir den inte förstörd av olika jordbruksmaskiner. En basstation skickar i sin tur vidare data till deras molnlösning för analys och visualisering.

Med rätt datatillgängligt och rekommendationer från företagets mjukvara så kan de spara runt 20 % av vattenmängden, optimera jordens kvalité, minska konstgödslingen och utsläpp samtidigt som de bedriver en mer effektiv verksamhet.

Nästa bolag är större och har kommit längre på sin resa, men har en snarlik idé. De heter Enevo och är aktiva inom sophantering. Genom att installera sensorer i sopkärl kan de prognostisera när de behöver tömmas. Detta kombineras med ett ruttplaneringsverktyg som ger förslag på den optimala rutten för varje sopbil. Med de här verktygen kan en enda administratör planera rutterna för en stads samtliga sopbilar och optimera den varje dag. Enevo har redan flera kunder och en av dem är staden Rotterdam där tiden och körsträckan för pappershämtningen har halverats. Nu hämtas papper bara tre dagar i veckan istället för fem, samtidigt som servicenivån har ökat. I korthet förändrar de hela sophanteringsbranschen från att statiskt planera till att bli behovsbaserad.

  

Den presentation som jag uppskattade mest var Meltwaters grundare Jörn Lyseggen. De startade 2001 under mycket enkla omständigheter men är idag ett multinationellt företag inom omvärldsanalys- och konkurrensanalys. Deras utmaning nu är att sammanställa en stor mängd 3:e-parts data om företags rekryteringsmönster, produktrecensioner, investeringar och artiklar till en gemensam bild.

Även om dina konkurrenter inte explicit tänker berätta hur de planerar att agera i framtiden går det att härleda deras riktning genom att analysera vilka tjänster de utlyst det senaste året samt vilka investeringar de gjort.

Inget företag är en egen ö, vilket innebär att även om ditt företag agerat på era interna KPI:er och uttalad strategi så kan resultaten utebli tack vare dina konkurrenters agerande eller andra omvärldsfaktorer. Jörn menar att den nya hedersgästen på styrelsemöten kommer vara en analysmotor som benchmarkar ditt företag mot dina konkurrenter på externa KPI:er så väl som de interna KPI:er som redan idag används som underlag.

Med detta vill jag påvisa hur beslutsunderlag kan fungera som möjliggörare av affärsmodeller och tillväxt inom företag på vitt skilda marknader. Hur är det i din bransch? Vad hade ni kunnat göra annorlunda om rätt data fanns på plats när ni behövde den? Hör av dig så kan vi prata mer om vad detta innebär för just dig.

Jonas Wahlström, Business Intelligence Consultant, Enfo Pointer

Läs Jonas tidigare blogginlägg:

Gartners BI benchmark ur ett svenskt perspektiv