UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg december 02, 2015

Den digitala revolutionen söker nya ledare

Digitaliseringen är en stor förändring för många organisationer och bolag. Samtidigt sker nu en social revolution som påverkar även hur organisationer formerar och strukturerar sig. Hur leder man en organisation genom en stor förändring som digitaliseringen, samtidigt som själva organisationsstrukturen luckras upp och den klassiska hierarkin inte längre är något att lita på?

Det finns en viktig komponent som går under radarn i den stora omställning vi just nu ser i och med digitaliseringen. I den tekniska hypen fylls rampljuset av nyheter som påvisar vad som är tekniskt möjligt nu eller inom en nära framtid och vi luras nästan att tro att det enbart är en teknisk revolution på intågande. Digitalisering handlar dock i grunden om transformation, där det i de enorma förändringarna behövs något mer än bara teknik, och det är ledarskap.

Ledarskap som förstår vikten av den pedagogiska resa som behöver göras för att leda människor från idag till imorgon. Även om det är en teknisk revolution så är transformation en pedagogiska resa, för om du skall leda någon från A till B måste du inte bara inse vart A och B är någonstans utan även kunna lära, stötta och leda inpiden dit.

”I framtidens organisation är nätverk den bestående komponenten”

Digitaliseringen är den stora tekniska revolutionen som pågår samtidigt som den sociala revolutionen förändrar hur kunskapsorganisationer skall formera och strukturera sig. Nya möjligheter ger upphov till ökad innovations- och konkurrenskraft. Agila metoder har länge varit ett försök till att hitta ett mer effektivt sätt att jobba på, dvs. som kunskapsarbetare snarare än en klassisk produktionslinje. Utvecklingen har pågått så länge inom området att vi redan sett hur agila metoder gått från att stötta team, till att stödja multi-team och nu slutligen även hur hela organisationen kan bli agil. Ett exempel i denna sociala revolution är ”Holocracy”, som riktar sig till hur en hel organisation formerar sig.

Holocracy är ett sätt att varken tänka hierarki eller en ”platt” organisation, utan istället tillföra struktur i en organisation som är uppbyggd som ett nätverk av självgående team. Modellen innehåller också ett angreppssätt för att se på organisationen som vilken produkt som helst inom en verksamhet och iterativt utveckla den på samma sätt. Här finns ingen hierarki men tydliga roller, ansvar och sätt att hantera förändring. I framtidens organisation är nätverk den bestående komponenten där situationen bestämmer vilken organisation du tillhör för det specifika behovet. Hur skall ledarskap formas i en organisation som jobbar som ett nätverk?

”Ledarskap är därför inte längre en förmåga som blir viktig för hierarkin utan något som blir viktigt för alla.”

I ett nätverk där ledarrollen blir mer flytande och förändras efter uppgift och förutsättningar, krävs det att det inte bara finns en ledare, utan flera. Ett självgående team och nätverk anpassar sitt ledarskap efter uppgift och dess medlemmar. Ledarskap är därför inte längre en förmåga som blir viktig för hierarkin utan något som blir viktigt för alla. På så sätt blir ledarskapet inte bara situationsanpassat i ett klassiskt ledare-grupp perspektiv utan ledarskapet blir även kontextuellt efter uppgift-medlem-grupp. Ledarskapet och utvecklingen av det blir därmed lika viktigt för dig som inpid, er som grupp och i ert nätverk.

”Vi står inför ett ledarskapsunderskott där de klassiska åtgärderna att bara utbilda och träna några få utvalda inom en organisation fortsätter förstärka detta gap.”

Ledarskapet är viktigt i dubbel bemärkelse, både för att ta sig an den tekniska revolutionen (digitalisering transformering) och den sociala revolutionen (organisatorisk transformering). Att lyckas driva en organisation genom de förändringar digitalisering medför och samtidigt in i framtidens sätt att samarbeta för en organisation. Det finns alltså mer än någonsin ett behov av ledarskap inom organisationer, inte bara för att driva innovation framåt som berör vad vi gör utan hur vi gör saker och ting.

Vi står därför inför ett ledarskapsunderskott där de klassiska åtgärderna att bara utbilda och träna några få utvalda inom en organisation fortsätter förstärka detta gap. Så hur kan ledarskapet utvecklas för att passa framtidens digitala arbetsliv och organisation?

Tre nycklar på vägen:

  1. Träna och utbilda alla i ”medarbetarskap i en nätverksbaserad organisation”, där alla lär sig vikten av ledarskap och tar situationsanpassat ansvar
  2. Bygg en kontinuerlig och återkommande förmåga att förändra din organisation och dess ledarskap genom att hantera det som vilken produkt/tjänst som helst
  3. Skapa ett momentum genom en ”pay it forward”-kultur för att skala din ledarskapsförändring

Hur mycket av din investering i tid och pengar går just nu till att utveckla och öka ledarskapet i en organisation som inte bara skall utveckla framtidens tjänster utan även sig själva?

Rickard Lööf, Chief Product Officer, Enfo Zipper

Rickard arbetar till vardags med att driva Enfo Zippers innovationsarbete framåt, oavsett om det handlar om att förändra hur arbetet görs eller vad som görs effektivare. Vill du veta mer om ledarskap i en föränderlig värld och hur du leder korskompetensteam framåt? Kontakta rickard.loof@enfo.se