UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg april 10, 2015

En stabil grund ger en hållbarare BI-lösning

Att bygga en Business Intelligence-lösning är som att bygga ett hus. Det gäller att inte slarva med grunden, eller tätningen i fasaden, om man ska få ett bygge som håller över tid.

När man ska skapa en framtidssäker BI-lösning måste man naturligtvis börja med att fundera över behoven:

  • Vad är det man vill uppnå?
  • Vad vill man ha ut av sin lösning?
  • Vilka är analysbehoven?
  • Vad för information och vilka nyckeltal är det som behöver följas upp?

Alltså – vilken nytta vill man ha ut av lösningen och vad är behovet?

När man fått klart för sig vilka frågor man vill få svar på är det dags att ta reda på var den informationen finns; vilka är källorna? När man kommit så här långt är det dags att backa. Gå tillbaka till ritbordet och strukturera upp informationen. Sen skiktar man lösningen i flera lager och modellerar enligt konstens (Kimballs) alla regler. Varför då? Jo, för som jag sagt redan är det bäst att göra grunden noggrant. Det är ingen vits att tapetsera om en fuktskadad vägg innan man har åtgärdat själva fuktskadan, mögelfläckarna skiner igenom då. Att göra ett genomtänkt och strukturerat grundjobb när man inför sitt datalager betalar sig i längden genom:

  • att förarbetet har lett till enhetliga definitioner av viktiga KPI:er.
  • att man uppnår en version av sanningen då alla hämtar data från samma ställe.
  • enklare och smidigare förvaltning, vilket bl. a. minskar personberoende.

Eftersom verksamhetens behov ändrar sig över tid möjliggör grundarbetet att nya mått och begrepp kan läggas till och dras ifrån. Har du uppnått en sanning innebär det att du bara har ett ställe att göra ändringen på..

Så mitt råd är att satsa på grunden och tänka långsiktigt när man bygger ny BI-lösning eller lagar en gammal. En BI-lösning som inte är i ständig förändring kommer snart att dö. Är man inte relevant så är man inte.

Veronika Astervall, Resultatområdeschef, Enfo Pointer