UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg februari 20, 2015

En tysk, en fransk och en Bellman…

Även utan att härstamma från Göteborg så uppskattar nog de flesta en god historia. Missförstå mig gärna rätt nu, jag har inget mot Göteborgare mer än att jag personligen inte alltid hänger med i humorn. En klok och välgrundad inflikning här är - vad har detta med Business Intelligence att göra?

I moderna BI-verktyg finns det stöd för just berättande och det kallas ”storytelling” eller fritt översatt i BI-världen, ett sätt att få beslutsunderlaget till en begripligare kontext. Har man inte kunnat det tidigare? Naturligtvis har man kunnat klippa och klistra siffor och diagram in i olika presentationsverktyg, så kallade ”slidepacks”, men inte helt igenom integrerat.  Problemen med ”slidepacks” är att det inte finns någon aktiv koppling mellan grafer, tabeller och diagram med den underliggande datan. Det är just i underliggande data som sanningen finns och gömmer sig.

Genom ”storytelling” finns nu möjligheten att bygga upp egna berättelser att dela med sig av med andra. I berättelsen kan de andra sedan själva avgöra hur berättelsen slutar genom att fritt röra sig i de datamängden som finns samt bygga upp diagram etc. Med andra ord kan man nu både göra snygga presentationer, som är aktivt kopplade till underliggande data, och även ta fram egna berättelser. Berättelser där slutet faktiskt ännu är oklart eftersom kännedomen om all underliggande information och hur den är relaterad ännu inte upptäckts.

Ett Beslutsstöd som är målgruppsanpassat och även kopplar på storytelling innebär något helt unikt och skapar ett intresse för såväl beslutsfattande som för data i en organisation. Det kommer leda till helt nya insikter och arbetssätt mot gemensamma mål och med en gemensam sanning som grund, det är jag övertygad om.

Läs mer om produkten Qlik Sense här

Qlik Sense Makes Sense del 1

Qlik Sense Makes Sense del 2 

Qlik Sense fokuserar på användaren och underlättar affärsbesluten

Andreas Wickell, Sales Executive, Enfo Pointer