UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg februari 24, 2016

Enfo träffade IBM-ledare för att diskutera framtida Maximo-strategier under InterConnect

IBM InterConnect bjuder inte bara på intressanta föreläsningar och laboration utan är också en fantastisk arena för att träffa globalt ansvariga inom IBM för att diskutera och förankra nya idéer, affärsmodeller samt återkoppla med all den respons vi har med oss från kunder på hemmaplan.

På bilden från vänster; Anna-Karin Evegård, Patrik Sundström, Henrik Nyström och Per Engers, Enfo samt Jeff Dean och Bill Cheng, IBM.

Enfo har under dagarna ett stort antal inplanerade möten med både produkt – och affärsansvariga inom olika delar av IBM´s produktsviter.

Ett av dagens möten var mellan representanter från Enfos kompentensområde för Service and Asset Management och Bill Cheng, VP, Internet of Things Engineering samt Jeff Dean, Direcor Internet of Things Development Maximo and Tririga, IBM. På agendan stod punkter som Enfos Hela vägen till värde koncept kring IBM Maximo, nya samarbetsmodeller, kundtransformering och affärsmodeller. 

Service and Asset Management inom Enfo ligger i framkant när det gäller att erbjuda best practice för lösningar som baseras på kundens mognadsgrad samt att avgöra vilka verksamhetslöningar som bäst implementeras för att nå högst verksamhetsvärde. Något som har fått stort genomslag inom IBM. Genom diskussioner med Bill och Jeff kom många inspirerande uppslag till arbetet med kundanpassade projekt, industrins transformation och vi tillsammans behöver hjälpa våra kunder med i framtiden. 

Något som noteras vid arbetet med våra kunder är behovet av mobilitet och att utöka de mobila delarna av våra kundlösningar, uppkopplade maskiner (Internet of Things) samt hantering av så kallade molnlösningar. Detta och mycket annat fanns det också tid att diskutera innan nästa möte tog vid…