UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg oktober 02, 2015

Ett roligt uttryck ger minskad risk för processfel!

När man som konsult går av ett befintligt uppdrag blir man genast ett lovligt byte för säljare och konsultchefer vad gäller nya uppdrag.

När man som konsult går av ett befintligt uppdrag blir man genast ett lovligt byte för säljare och konsultchefer vad gäller nya uppdrag. Detta hände mig förra året och då noterade vi samtidigt att uttrycket ”Six Sigma” och olika bältesfärger började dyka upp i kompetensförfrågningar från kund.

Snabbt bestämdes det att jag behövde ett certifikat i åtminstone färgen gult och efter en del pluggande hade jag turen att få mitt diplom.

Den som arbetar med processförbättring och som studerat Lean och Six Sigma vet att det finns en mängd olika verktyg och metoder för att förbättra en process. Man pratar om DMAIC, ”8 Waste”, SIPOC och så vidare. För att dessa uttryck skall fastna krävs det nästan att man använder dem i sitt dagliga arbete.

Ett av verktygen fastnade dock direkt för mig – nämligen uttrycket ”Poka-Yoke”. Det låter både lite skämtsamt och snuskigt samtidigt, men är i allra högsta grad användbart när det gäller att beskriva hur man kan undvika misstag i exempelvis en tillverkningsprocess.

Poka-yoke är nämligen japanska och innebär en metod eller ett sätt att undvika missar eller att påpeka möjliga misstag innan de verkligen inträffar.

Man delar in ”Poka-yokes” i två grupper:

Hårda Poka-yokes innebär i princip att man designar en process så ett misstag inte kan inträffa. Ett klassiskt exempel är att man inte kan låsa en bildörr utifrån om nyckeln sitter kvar i tändningslåset. Ett annat exempel är att man inte kan klippa sig i handen med en elektrisk häcksax eftersom bägge händerna måste aktivera ett ”dödmansgrepp”. – Fantastiskt bra för tankspridda eller klantiga personer!

Mjuka Poka-yoke är lite beskedligare. Man tillåts att göra misstaget men man får i alla fall en varning innan. Ett exempel här är att man får en fråga från en app om man verkligen vill avsluta sitt arbete utan att spara det innan. I exemplet med bilen hade kanske en summer hörts om man försökt öppna dörren med nyckeln i tändningsläge.

Oftast föredras hårda poka-yokes framför mjuka. Kanske för att människan av är naturen disträ? Hursomhelst – visst låter uttrycket lattjo? Och nu kommer ni också att komma ihåg det. :)

Anders Bolinder, Business Process Management Konsult, Enfo Zystems