UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg maj 13, 2015

Expertis paketerad som en tjänst

I mitt förra blogginlägg ”En inställd spelning är också en spelning” uttryckte jag min frustration över de beslut som inte fattas angående BI och vad effekten blir av detta. Min övertygelse är att alla företag och organisationer behöver någon form av BI och de behöver nå ut med detta till så många som möjligt. Vinnarna kommer vara de som snabbast får ett resultat där var och en kan säga – Jag vet vad som är viktigt just nu, jag vet hur detta går och jag agerar i linje med detta. Testa gärna den meningen själv. Är svaret ja?

Hur råder vi då bot på dessa ”icke beslut” och når ett resultat snabbt? Mitt korta och tillspetsade svar är att vi behöver renodla våra roller. Vi som BI-leverantörer måste vara mycket tydligare när vi erbjuder vår expertis. Vi behöver framförallt se till att våra paketerade lösningar innehåller ett tydligt värde och en kostnad, helst som en tjänst. Mottagaren av BI kan då fokusera på vad de vill uppnå med en BI-lösning istället för själva lösningen i sig. Förvånansvärt ofta är rollerna det omvända.

Ett önskvärt scenario är exempelvis en kund som har identifierat kassaflöde som ett problemområde. Den informationen räcker långt för att jag i rollen som BI-expert ska kunna ta fram en lösning för att visualisera all tillgänglig data relevant för kassaflödet och på så sätt ge kunden ett faktabaserat beslutsunderlag. Vilka besluten blir är upp till kunden på samma sätt som kunden inte behöver engagera sig allt för mycket i val av lösning. Varför inte låta oss leverera kassaflödesanalys som en tjänst och ta betalt per månad? Ett annat scenario är att kunden vill mäta och analysera en process eller varför inte ta det hela vägen, kunden beskriver en önskad optimal process och vi som leverantör implementerar den tillsammans med BI. Mer om detta i kommande inlägg.

En optimal serviceprocess integrerad med BI.

Ett effektivt BI ökar utsikterna drastiskt för att framgångsrikt exekvera era planer. Hos våra kunder har BI på kort tid gått från något som är bra att ha, ett komplement till rapporter, till att vara ett affärskritiskt system och en nödvändighet för att hänga med i konkurrensen. Det är som med det mesta inom affärsutveckling, det som är lyx idag är en nödvändighet i morgon. De mest framgångsrika av våra kunder använder nu sin BI-lösning tillsammans med sina egna kunder och ser en ökad lönsamhet och kundlojalitet som en tydlig effekt. Jag får erkänna en påtaglig frustration över alla dessa icke beslut när det gäller BI och min frustration blir inte mindre av att dessa till stor del är självförvållade.

Varför vänta med en BI-investering? Här är några av de vanligaste argumenten:

Vi har inte tiden och resurser just nu och får klara oss med det vi har.

Vi planerar att byta affärssystem om 1-2 år. Just nu får vi fokusera på ökad lönsamhet och kostnadsbesparingar.

Alla är upptagna med bokslutet, vi tar det nästa år.

Vår datakvalitet är för dålig.

Vet inte riktigt vad vi ska följa upp.

Listade argument är alla mycket goda argument för att i själva verket inte vänta en dag till med att investera mer i BI. Jag lyssnade på Kjell A Nordström under ”Enfo Evolution Day” och ett av hans tydligaste råd var att förändra och investera innan det blir en nödvändighet. När det är en nödvändighet är det oftast försent och så är verkligen fallet med BI. Tillbaka till min frustration över icke-besluten vilket till stor del egentligen bottnar i att vi som BI-leverantör behöver bli ännu tydligare med nyttor, hur vi kan hjälpa er realisera era strategier men kanske främst leverera BI på ett annat sätt. Ett sätt med större ansvar, helhetsåtagande och ett minimum av kundens resurser i anspråk. Hur vi gör det kommer jag att utveckla mer i min nästa blogg.

Hans Eriksson, Försäljningschef, Enfo Pointer