UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 04, 2015

Följ upp era aktiviteter istället för (bara) utfallet!

Håller du med om att det kan vara en utmaning att få en strategi omsatt i handling? Att verkligen få alla att springa åt det håll som strategin pekar. Du är inte ensam.

Inte sällan stannar strategin vid en spännande och intressant läsning, och därefter fortsätter man att jobba som man alltid gjort. Ändå är det just därför som vi arbetar fram en strategi. Vi vill bli större, lönsammare eller leverera större samhällsnytta, och vi ska göra det genom att följa vår nya strategi.

Så hur gör vi? Jo, vi bryter ned strategin i mål. Dessa kan vi (i bästa fall) följa upp regelbundet och därigenom få feedback på hur det går.

Problemet är ofta att målen som definieras och mäts speglar ett färdigt resultat, ett utfall av sådant som redan har skett.

Oavsett om vi ser det efterföljande månad, kvartal eller år så gör det oss reaktiva. Är mätetalet dessutom otydligt definierat så kan det t.o.m. vara svårt att förstå orsaken bakom utfallet när det väl presenteras.

Jag pratar ofta om vilken nytta som BI (Business Intelligence) kan göra för att exekvera en strategi. Väldigt förenklat så handlar det om att människor sällan förändrar sitt sätt att göra saker på om vi inte ställer krav och följer upp att så sker. Det ligger helt enkelt i vår natur att följa invanda mönster.

Ett exempel

Ett vanligt strategiskt fokusområde är att företaget ska ha nöjda och motiverade medarbetare. För att mäta utvecklingen så är det vanligt att man sätter upp mål som relaterar till företagets medarbetarnöjdhet. Vi ska bli X% nöjdare varje år under de kommande tre åren i enlighet med strategin. Utfallet fångas med hjälp av en enkät som besvaras en gång per år.

När resultatet väl presenteras så är det mycket svårt att förändra utfallet. Om trenden går åt fel håll så kan skadan redan vara skedd. Vi kan förstås skicka ut enkäter oftare men det skulle medarbetarna nog bli less på.

Om vi istället utifrån medarbetarundersökningens resultat kan identifiera de viktigaste förbättringsområdena och utifrån dessa fastställa ett fåtal konkreta aktiviteter som vi ska utföra för att förbättra oss. Då kan vi också sätta upp mätbara mål som kontrollerar att aktiviteterna faktiskt utförs. Aktivitetsmålen kan vi löpande under året, med total transparens, följa upp med hjälp av vår BI lösning för att säkerställa att vi gör det som vi faktiskt har bestämt oss för.

Att komplettera de vanliga mätetalen med aktivitetsmål tvingar oss att konkretisera vår strategi för att säkerställa att den faktiskt leder till konkret handling.

Strategiarbete handlar till stor del om att våga fokusera. Ur ett BI-perspektiv så är detta en utmaning med tanke på att vi aldrig tidigare har haft tillgång till så mycket data som idag. Men våra hjärnors kapacitet har inte utvecklats i samma takt (vilket Dr. Ari Riabacke brukar lyfta fram). Det är därför viktigare än någonsin att våga lita på att om vi uppfyller ett fåtal mål som vi definierat, så kommer de ekonomiska resultaten som ett brev på posten!

Johan Ripgården, Strategic BI Advisor, Enfo Pointer

M  +46 (0) 723 29 90 05

johan.ripgarden@enfo.se