UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg juli 04, 2017

Fort och rätt - går det?

Finns det en paradox i att ju trögare det är att ta in ny teknik, desto snabbare kan en organisation ta fram nya lösningar?

Kravet på att snabbare och snabbare få ut beslutsstödslösningar i organisationen ökar hela tiden. Dagarna då IT kunde köra ett BI-projekt i 6 månader eller mer är sedan länge förbi. Nu gäller det att visa resultat snabbt och BI-projekten är numer agila och iterativa - de ska kunna leverera något användbart inom en månad.

Det gäller alltså att snabbt ta fram nya lösningar och få ut dem till användarna. Men snabbhet kommer inte av sig självt, det bygger på att det finns färdiga strukturer, komponenter och miljöer. Med det menas att det måste finnas arbetssätt, verktyg och tekniska miljöer som är förberedda för att snabbt skapa en ny BI-app.

Vari ligger då trögheten? Minskad valfrihet och ökad centralisering kan uppfattas som tröghet. "Vi vill göra som vi själva vill och alltid har gjort" är ett vanligt synsätt.

Hur kan då tröghet skapa snabbhet? I de fall då någon i organisationen vill lösa ett behov genom att köpa server, licenser och konsulter "på stan" ska det vara trögt. Det är inte kostnadseffektivt och det leder ofta till en utmaning med förvaltningen. Om man istället har tydliga regler och policys - en tydlig strategi - för vilka arbetssätt, verktyg och tekniska miljöer som är godkända skapas ett hjälpmedel för att välja rätt och snabbt. När det finns en strategi kommer det också finnas förutsättningar att ha en organisationsgemensam BI-plattform som alla nya och gamla initiativ kan nyttja.

 Exempel på delar i en tillåtande och stöttande strategi är

  • Fail Fast-inställning. Det är tillåtet att prova sig fram, men det ska göras med täta avstämningar. Om det inte blir som man tänkt sig avbryts testet. Fail Fast kan underlättas med till exempel experimentmiljöer, så kallad Sandbox
  • Olika principer för olika behov. Operationella system och system för Analytics och BI har olika krav på driftssäkerhet vilket gör att man kan tillämpa olika produktionssättningsprinciper. En ny analysmodell behöver inte testas lika hårt som en ny release av ekonomisystemet
  • Olika verktyg för olika behov. Precis som snickaren har sin verktygslåda behöver även beslutsstödsarbetaren olika verktyg för olika situationer. Det är viktigt att förstå vilket verktyg som passar till vilket behov
  • Gemensamma resurser. Med en gemensam kompetens- och resurspool som kan hjälpa till med att ta fram beslutsstödslösningar går det fortare att tillfredsställa de olika behov som dyker upp
  • Mallar och komponentbibliotek. Underlätta för användarna och utvecklarna genom att ha färdiga mallar och komponenter som lätt kan återanvändas. Det skyndar inte bara på projekten utan skapar även en enhetlig känsla av beslutstödet i en organisation

Med rätt kommunikation kan uppfattningen av tröghet vändas till att se det som en hjälpande hand. Och det är väl det vi vill att BI ska vara?

Daniel RexedConsultant Manager and Senior Business Advisor, Enfo