UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg april 17, 2015

Gartners BI benchmark ur ett svenskt perspektiv

Tidigare i år släppte Gartner årets första version av sin återkommande marknadsanalys för Business Intelligence och analytiska plattformar. För er som är bekanta med dessa fyrfältare som Gartner kallar ”Magic Quadrants” är det vanligt att titta i ledarkvadranten längst upp till höger för att kontrollera att bolagets val av teknisk plattform eller leverantör finns med. Därefter går man oftast vidare till att läsa executive summary. I det här inlägget kommer jag kort beröra de leverantörer som befinner sig i ledarkvadranten för att sedan gå vidare till att prata om de aktörer som ligger utanför rampljuset bland utmanarna och visionärerna.

Min personliga syn på den svenska marknaden är att jag i stort sett håller med Gartner i sina värderingar av ledarkvadranten. Enligt Gartner ligger Tableau i främsta ledet gällande användarupplevelse och utförande tätt följt av Qlik. Både Tableau och Qlik vinner över tjugotalet andra leverantörer som inkluderar välkända tungviktare som SAP, Oracle och Microsoft. I Sverige används dock Tableau mycket sparsamt, antagligen för att Sverige är Qliks hemmamarknad. Utöver konstig stavning delar Tableau och Qlik ett fokus på data discovery vilket fungerat bra för båda parterna. Tableau har gjort en liknande resa i USA som Qlik har gjort i Sverige och Europa. Båda bolagen befinner sig i en förändringresa med fokus på Enterprise-BI där min uppfattning är att Qlik har kommit längre.

Visionärer och utmanare inom BI

Som bilden ovan visar rör det sig om fem olika aktörer som klassificerats som antingen en utmanare eller visionärer inom BI. Jag har arbetat fyra år med BI i många olika branscher jag har inte stött på någon av dem ute hos kund eller för den delen ens hört talats om en svensk implementation av deras lösningar, vilket bara gör det intressantare att veta vad de har att erbjuda.

Av aktörerna i dessa kvadranter är Birst den som väcker störst intresse hos mig. Birst är en molnbaserad BI-aktör med en arkitektur i två nivåer som tillåter kunder att behålla data on-premise om de föredrar det, eller alternativt göra en deployment av Birsts produkter på ett privat moln. Jag uppskattar också att de inte försöker bortse från att många kunder redan har fungerade datalager eller dimensionsmodellerade data marts som man vill exponera till sin molnlösning, utan att göra ett stort migreringsprojekt.

Alteryx är klassade som en visionär av Gartner och jag tycker deras vision är ganska spännande. Istället för att vara ett ytterligare self-service analytics verktyg med mängder av visualiseringsfeatures så satsar de på ”self-service data preparation” vilket i mitt tycke är betydligt mer ambitiösare. Alteryx är djupt integrerat med R Analytics ekosystem (som jag tidigare har bloggat om) och användaren kan göra en drag-n-drop för att ta fram ett regressionsmätetal baserat på ett R-paket. Alteryx går även att integrera med QlikView för att förse data med interaktiva visualiseringar vilket Alteryxs egen portfolio saknar. Efter att ha bekantat mig med Alteryx började jag tänka på Microsoft Power Query som är tänkt att utföra samma uppgifter inom Microsofts Power BI’s erbjudande och måste säga att jag är lite besviken på den komponenten nu i efterhand.

Slutligen tänkte jag lyfta fram Logi Analytics och deras produkter Logi Info och Logi Vision. Logi Info är ett ganska typiskt utvecklingsverktyg för rapporter och dashboards medan Logi Vision är en nyare produkt för data discovery. Vad som fick mig att fastna lite för Logi Analytics är deras omfattande stöd för Embedded Analytics. Det gör det alltså möjligt för dig att använda deras dashboard- och rapportlösningar på din hemsida och erbjuda BI till dina slutkunder. Detta är något som jag vet att vi på Enfo Pointer redan hjälpt kunder med tidigare men då med hjälp av QlikView med väldigt gott resultat.

Avslutningsvis kan vi konstatera att det händer mycket spännande saker strax utanför mittfåran för Business Intelligence där vi hittar nyheter som Qlik Sense, SAP HANA, Microsoft Power BI för att nämna några.

Jonas Wahlström, Business Intelligence Consultant, Enfo Pointer

Läs mer:

Jonas tidigare blogginlägg

QlikView

QlikSense