UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 18, 2015

Hur många kulor har du i ditt magasin som mellanchef?

Det kan vara en stor utmaning för dig som är mellanchef att ha två fronter i en organisation som skall göras nöjda. En lösning för dig och din vardag kan vara tillgång till ett bra beslutsstöd som tydliggör det som är strategiskt riktigt att göra. Detta ska omsättas i operativa aktiviteter denna vecka, månad eller närmaste halvåret. Du kan inte bara göra det ena eller det andra för att tillgodose ett kortsiktigt behov. I värsta fall kan ditt agerande påverka företaget i riktning som ligger utanför dess mål & vision.

Mellanchefer lägger ofta mycket kraft och energi på att göra alla parter nöjda – men är det inte lättare och mer effektivt att göra mindre

Ofta behöver vi hjälp att prioritera, men är inte beredda att investera tid i att ta reda på detta.

Vet du inte vad dina topp-tre prioriterade drivare eller initiativ är som du skall prioritera för att få din roll att fungera, så blir det mer kulspruta än laser.

Visst träffar man ibland även med en kulspruta, men kanske inte för att du verkligen försöker träffa med alla kulorna i magasinet. Du hoppas snarare att någon av dem når sitt mål och är nöjd med det.

Om du vågar att välja bort det du TROR att du skall göra, och istället tar reda dina viktigaste prioriteringar och därmed ser till att alla tre kulorna träffar sitt mål? Då vet du också varför du ev. missar med en av tre kulor. Detta är nog så viktigt i en den föränderliga process och omvärld som ett framgångsrikt företag befinner sig i.

Vad har du att förlora? Inget! Men du måste investera tid i att förstå vad som är viktigast för dig i din organisation och dessutom ha modet att endast ha tre kulor till ditt förfogande. T.ex. kan ett BI-seminarium vara den kick-off som behövs för att skapa en förståelse för hur just ni skall välja ut vilka tre kulor som ni ska satsa på.

Fredrik Nerman, Försäljning, Enfo Pointer