UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Interconnect

Blogg februari 26, 2016

Identiteten är grunden för säkerheten - blogg från InterConnect

Precis som vi alltid säger till våra kunder så är grunden för all säkerhet just identiteter. Har du inte kontroll på dina identiteter så har du heller inte kontroll över säkerheten. Detta kan ses som en självklarhet men i framtiden kommer detta att bli än viktigare.

Precis som vi alltid säger till våra kunder så är grunden för all säkerhet just identiteter. Har du inte kontroll på dina identiteter så har du heller inte kontroll över säkerheten.

Detta kan ses som en självklarhet men i framtiden kommer detta att bli än viktigare. 

När man planerar säkerhet så måste detta ske utifrån identiteten. En person har en identitet men kan agera utifrån flera roller. Användare kommer att ställa högre krav på hur man autentiserar sig vilket innebär att man kommer behöva erbjuda flera olika sätt att autentiserar sig.

Åtkomst till resurser kommer att mera baseras på dynamiska regler än som idag med fasta regler utifrån t.ex. gruppmedlemskap. I framtiden kommer riskbaserad och kontextbaserad åtkomst krävas. Det vill säga att vi tittar på mönster och beteende och kalkylerar en risk för att sedan bestämma om och hur man skall autentisera sig

I takt med att vi flyttar allt fler tjänster ut i molnet och användare blir mer mobila så ökar dessa krav. Lösenord räcker inte idag. Lösenord är inte hellre önskvärda.

Användare vill att det ska vara enkelt. Man vill helst inte logga in alls. Man vill ha SingleSignOn.

Och i grunden av detta så handlar det om att vi vet vilka användare vi har. 

Vi måste på ett säkert sätt kunna hantera våra användare för att veta hur vi skall autentisera dem. Men användare vill även komma till dig. Bring your own device (BYOD) pratas det ofta om. Men det pratas inte om BYOI, Bring your own identity. BYOI är något som kommer att öka.

EU planerar också för en ny lag för dataskydd. Bland annat så kommer den nya lagen att kräva att en person, bosatt inom EU, skall godkänna att uppgifter lämnas vidare. Alla som behandlar data om personer bosatta i EU måste följa denna lag oavsett om datat lagras inom EU eller ej.

Gartner räknar med att 25% av all kostnad för säkerhet kommer att vara relaterat till krav från EU år 2020.

På InterConnect 2016 belyser man dessa utmaningar och hur vi kan bemöta dem. Genom att ha kontroll på våra identiteter så kan vi att möta kundernas val och bättre svara mot de krav som ställs på vår lösning.

Per Ölmunger

IAM-arkitekt, Enfo