UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg augusti 25, 2016

Integration – det ständiga lärandet

Det finns en typ av människor som älskar att ständigt lära sig nytt, att hämta in ny information, att aldrig stå still. En sådan person vill ständigt utvecklas. En sådan person kan bli en bra integratör.

En integratör arbetar alltid mitt i teknologin, med alla dess fasetter. All teknologi strävar efter att utvecklas. Inte bara det, den berör och hanteras olika av de personer som använder teknologin. Ett Line of Business-system som t ex SAP uppfattas helt olika beroende på om det är en ekonomiassistent eller en utvecklare som betraktar det.

En integratör befinner sig i en väldigt föränderlig värld. Det innebär också att en integratör inte bara måste lära sig om olika teknologier. Integratören måste också lära sig att kommunicera kring teknologin på det sätt som passar för olika mottagare. Json till XML, maskin till människa, människa till människa.

För mig har alltid det intressanta med integration just legat inom det ständiga lärandet. Att inte känna att man ligger lite efter utan se möjligheten att lära något nytt. Att jaga information från internet eller experter är mycket mera intressant än att skapa scriptet som uppdaterar databasen eller webbtjänsten som kan ta emot datan.

Genom att få arbeta med integration vet jag lite om väldigt mycket. Jag är långt ifrån lika bra som experterna men jag kan tillräckligt för att kunna förstå deras behov och jag kan skapa en helhet som är bra. Jag vet ofta mer om webbutveckling än den som är bra på stordatorer, och tvärt om. Det gör mig till en integratör mellan maskiner och människor.

Enligt mig kan du bli en bra integratör om du har den inneboende viljan att ständigt utvecklas och att vara engagerad i ditt arbete. Om du är en bra integratör kommer du kunna trivas bland andra engagerade, likasinnade, integratörer på Enfo. Om du behöver engagerade integratörer finner du dem hos oss på Enfo.

Mikael Sand, Solution Architect Integration, Enfo

Relaterade kompetensområde