UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg augusti 31, 2017

Integration är nyckeln till digitalisering

Tempot är högt idag. Applikationer, system, information och beroenden mellan dessa ökar för varje dag. Digitalisering är inget nytt begrepp som beskriver framtiden. Det sker här och nu och vill du inte bli omsprungen så måste du springa med i loppet. Du behöver inte springa fort – men smart! Så, vad är systemintegration och varför är det en viktig nyckel till att lyckas med den digitala resan er organisation står inför?

Vad är systemintegration? 

IT-djungeln består av många krångliga ord, men integration är inte ett sådant. Det är ett grundläggande begrepp som du bör känna till. Rätt använt kan detta skapa långsiktigt värde för er. Systemintegration spelar därmed en viktig roll i många organisationers IT-strategi.

Begreppet i sig innebär att två eller flera olika fristående system kopplas ihop för att kunna fungera tillsammans – kunna utbyta information helt enkelt. För att detta ska fungera i praktiken skapas en applikation som jobbar mot de olika systemens gränssnitt. Via denna applikation kan systemen skicka information till varandra automatiskt. Du behöver alltså inte ha en person som sitter och manuellt matar in denna information i respektive system.

Behovet kan exempelvis uppstå när du vill koppla ihop ekonomisystemet med fakturahanteringen. Eller affärssystemet med ert CRM för att hantera kundrelaterad information. Om endast två system ska prata med varandra kan det räcka med en så kallad point-to-point. Det innebär enkelt uttryckt att vi kopplar samman dessa system så att information kan skickas mellan dem. Detta är dock ganska ovanligt i vår digitala värld där systemen och applikationerna snarare blir fler och fler. Därmed ökar behovet av kopplingar.

Om er verksamhet har flera olika system som ska integreras blir denna lösning dyr och komplicerad i längden. Det blir snabbt väldigt mycket arbete med att underhålla dessa kopplingar. Då är en integrationsplattform att föredra. Idag är lösa kopplingar och återanvändbarhet starka ledord i integrationsarbetet och målet är hela tiden att skapa värde för verksamheten på såväl kort som lång sikt.

Varför ska du investera i systemintegration? 

Som verksamhetsansvarig behöver du ha koll på era system. Du behöver känna till informationsbehovet såväl som hanteringen av data i din verksamhet. Slutligen behöver du veta hur de olika systemen i er organisation hänger samman.

Hur svårt kan det vara att koppla ihop två system? Det är väl bara att dra en lina mellan dem, eller?

 Det kan låta enkelt att få två eller flera system att prata med varandra, men för att kunna skapa långsiktigt värde för organisationen måste detta göras på rätt sätt från början och alltid utgå från verksamhetens behov. Det går ofta att förbättra effektivitet och kvalitet i verksamheten genom att se till att systemen kommunicerar med varandra på ett optimalt sätt.

En smart systemintegration kan öka:

  • Lönsamheten i verksamheten
  • Kvalitet i informationen
  • Användbarheten av systemen

Vi vet av erfarenhet att det är i användningen som magin sker. Det är här nyttan skapas och vardagen förändras till det bättre. Det är svaret på frågan varför du ska investera i systemintegration. Den digitala resan börjar med en smart systemintegration!

#itsallaboutintegration

Vill du veta hur du ska lyckas med ditt integrationsprojekt? Vilka är de vanligaste utmaningarna?

Ladda ner vår kostnadsfria guide redan idag och början resan mot er digitala framtid.

Ladda ner vår kostnadsfria checklista som tar dig genom de 5 vanligaste utmaningarna du kan stöta på i ett integrationsprojekt.