UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg augusti 18, 2014

Involvera användaren i beslutsstödsprocessen

Att inte involvera användaren i ett beslutsstödsprojekt har gång på gång uppmärksammats som ett säkert sätt att inte nå ett förväntat värde av din investering. Ofta avses då att det annars finns en klar risk att verksamhetsmålen inte är drivande i projektet eller att användbarheten inte når den nivå som är möjlig och det är helt rätt. Men det finns fler anledningar att involvera användaren som vi inte talar lika ofta om.

Investeringen i beslutsstöd sker alltid i konkurrens med något annat i alla fall så länge vi inte har obegränsade resurser. För den som har beslutstöd som sitt arbetsområde gäller det alltså att göra bra saker med beslutstödet och att marknadsföra resultatet. Här avser jag inte bara leverantörer av programvara och tjänster utan kanske framförallt alla interna intressenter i en organisation. 

Den kanske bästa marknadsföringen som finns är kunder som pratar gott om din produkt eller tjänst för potentiella kunder. Det är användarna som är dina kunder och i det finns en utmaning. Du kan vanligen inte involvera alla användare direkt i projektet. Många användare kommer kanske bara som resultat av projektet få tillgång en ny rapport, en rapport som är av stort värde för deras arbetsuppgifter, och det är inte säkert att de ens gör kopplingen till att detta är ett resultat av projektet. 

Budskapet är enkelt – användaren måste veta om att de är användare och kunder till beslutstöd i din organisation för att kunna prata om det!

En genomtänkt lansering av ett beslutstödsprojekt behövs och skall ta med i målsättningen att alla användare skall veta att de är användare. Endast då kommer de att tala med andra om ditt projekt. Det är viktigt att just samtalen uppkommer, det räcker inte bara med att några användare postar information om det i sociala media, det krävs dialoger. Det finns studier (Jonah Berger, Contagious – Why things catch on, 2013) som säger det du säkert redan känner igen hos dig själv, när det gäller kraften i “word of mouth”; vi förlitar oss fortfarande på det som sägs under fikarasten. 

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer