UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg juni 03, 2014

Kan beslutsstöd i molnet vara den slutliga sparken i baken för big data?

Det är inget snack om att beslutsstöd snabbt är på väg uppåt på agendan hos företag och organisationer. Anledningarna är flera men i grund och botten handlar det om att fler och fler inser att det idag finns många bra verktyg som faktiskt ger en bättre kontroll över verksamheten.

Det handlar inte om expertverktyg som bara forskare i vita rockar klarar av att hantera. Med lättanvända analysverktyg som exempelvis QlikView kan medarbetare på alla nivåer få bättre stöd för beslut.

Den här trenden innebär även högre krav på driftsäkerhet och strukturerad förvaltning. Det är helt enkelt inte ok att beslutsstödet visar gamla siffror eller ligger helt nere i samband med viktiga beslut. Och sådana fattas varje dag.

Många företag inser att man själva inte har intresse av att skaffa sig kapacitet för att upprätthålla drift och förvaltning av beslutsstöd. Även om denna nisch ligger lite efter andra IT-områden så blir det nu allt vanligare att man vill beställa beslutsstöd som en tjänst av en leverantör som också kan ta ansvar för tillgänglighet och förvaltning.

När beslutsstödet ligger i molnet så tror jag att tröskeln för att börja använda extern och ibland okänd data, big data, kommer att bli mycket lägre. Det är nämligen idag inte tekniken som begränsar oss att ta tillvara på big data, det är vi människor. När beslutsstödslösningen ligger utanför våra egna väggar, i molnet så kommer det helt enkelt att kännas mer naturligt att också tänka sig att dra nytta av data utanför våra egna verksamhetssystem. Men, precis som med beslutsstöd i allmänhet så kommer det vara smart att ta det stegvis. Då blir det inte så dramatiskt som begreppet big data kan antyda hos många människor.

Johan Ripgården, Resultatområdesansvarig för Syd/Väst, Enfo Pointer