UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg juni 24, 2013

Lite ödmjukhet är bra för att verkligen nå fullt ut med beslutstöd

Jag har känslan av att en del chefer och beslutsfattare investerar i beslutsstöd för att säkerställa att beslutsunderlagen är ”korrekta”, att de är sanningen, att de är ”svaret”. Det är visserligen viktigt om det rör sig om rapportering av uppgifter som regleras av lagar. Men sällan annars!

Nej, den stora potentialen är att beslutsstöd ökar möjligheten för fler att ställa fler frågor (business discovery). Frågor kring den egna produkten eller tjänsten, kring kunderna, kring markanden etc.

Låt mig ta ett exempel. Om jag som medarbetare har möjlighet att se att spridningen i de svarstider vi ger våra kunder i telefonsupporten är mycket större inom ett visst verksamhetsområde än andra får jag möjligheten att ställa frågan: varför då? Genom att frågan är ställd så behöver vi ta ställning till om vi ska välja att göra något åt det eller inte. Däremot är det inte säkert att vi hittar något ”svar” i vårt beslutstöd, men nyttan finns där ändå! En naturlig konsekvens är att man på liknande sätt vill titta djupare på andra spridningar, exempelvis vad kunderna tycker om supporten i de olika verksamhetsområdena. 

Vi kommer då allt längre in på områden där det blir allt svårare att tala om ”korrekta” underlag. Det har ändå ett stort värde och driver fram en vilja att ställa frågor som utvecklar verksamheten.

Vågar du som chef släppa in medarbetarna för att ställa utmanande frågor i större utsträckning? Det kan ju vara så att en av dina medarbetare genom beslutsstöd inser att verksamheten är på väg åt fel håll…!? Du som beslutsfattare har mycket att vinna om du vågar vara ödmjuk – den som är ödmjuk inför att man kan ha fel är den som verkligen har kunskap.

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer