UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 25, 2013

Månadens intervju: Andreas Wickell, säljchef

I detta blogginlägg har Framstegs marknadsavdelning intervjuat Framstegs säljchef inom beslutsstöd, Andreas Wickell. Vi tar Andreas på pulsen och ser hur det går för säljavdelningen, hur marknaden upplevs och vilka utmaningar Andreas ser för framtiden.

Hej Andreas! Hur går det på Framstegs säljavdelning egentligen?

Hej! Jo tack det går bra. Framstegs första kvartal [red anm: Framstegs räkenskapsår börjar 1 juli] ser ut att bli ett bra kvartal och vi kommer att möta vår budget. På konsultsidan har vi normal och bra beläggning. Vi har ett flertal större affärer på gång med nya kunder, vilket är positivt.

Hur upplever du marknaden just nu?

Marknaden är fortfarande lite avvaktande men behovet av beslutsstöd är fortfarande stort. Inköpsprocessen är längre och jag upplever att kunder gör en mycket grundligare utvärdering vid valet av leverantör än tidigare. Samtidigt har vi gått in i en ny fas och QlikView är numera en etablerad produkt på BI-marknaden. Detta öppnar upp nya möjligheter för oss.

Berätta om något spännande som händer just nu?

På sistone har vi fått in fler förfrågningar om QlikView förvaltningsuppdrag. QlikView skapar mersmak och triggar till vidareutveckling. 

Baksidan är tyvärr att det idag finns många exempel på stora företag som under årens lopp har utvecklat hundratals QlikView applikationer med tusentals användare. Nu blir vi tillfrågade om vi kan hjälpa till och strukturera upp samt se till att beslutsstödsinvesteringen verkligen ger nytta och värde. 

Vilka utmaningar ser du inför framtiden?

Vi måste tillsammans med kunderna hitta kärnvärderna inom beslutsstöd. Då menar jag inte basala värden såsom att något ska gå fortare, automatisera flöden etc. Man kan inte se beslutsstöd som ett projekt utan som något som genererar värde för företaget totalt. I framtiden blir värderealisering och uppföljning något som våra kunder behöver fokusera mer på. Eller som vi säger på Framsteg - Hela vägen till värde™.

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer