UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg november 27, 2015

Månadens intervju: Johan Elgestad

Johan Elgestad arbetar som supportkonsult på Enfo Framstegs kontor i Göteborg. Våren 2014 tog han en kandidatexamen i systemvetenskap på Göteborgs universitet och några månader senare fick han jobbet på Enfo.

– En klasskamrat tipsade mig och Enfo om varandra och sen gick det fort. Jag är tacksam över att jag har fått chansen att börja just här. Enfo har utvecklat mig väldigt mycket. Jag hade ingen kompetens i Maximo, som är det system jag ger support i, från början. Det har jag lärt mig på plats. Maximo är en ganska ovanlig kompetens, så det är väldigt värdefullt för mig att ha fått den, säger Johan Elgestad.

Blandning av högt och lågt

I hans roll som supportkonsult får han lösa många olika slags problem som kunderna har.

– Det är ett jobb som är varierat på många sätt. Det kommer in funderingar kring både högt och lågt.

Högt kan till exempel vara ett osynligt problem i systemet som en användare hittat. Johan beskriver det som att han då får leta efter nålar i höstackar och göra djupanalyser. Ett exempel på något lättare är att han också hjälper till med att ändra lösenord på enskilda användare i systemet.

– Den typen av support har vi inte gett tidigare. Vi håller på att utveckla våra tjänster och tar mer och mer helhetsansvar.

Tar ansvar för intern kommunikation

Trots att Johans tjänst är en konsulttjänst och att han jobbar tätt med kunden sitter han oftast på Enfos kontor vid operahuset i Göteborg. Under en dag kan han hoppa mellan flera olika kunder och därför är det mest effektivt att jobba inne.

– Jag är inte med i någon säljprocess, men jag sitter som en första kanal in för många kunder. Det innebär att jag ofta får sprida information internt. Jag för dialog med kunden om vad den behöver och den informationen behöver mina kollegor också nås av. Det kan vara svårt att jobba internt när man jobbar så mycket externt som konsultfirmor gör. Därför är den interna kommunikationen något jag gärna driver och tar ansvar för. Om vi som grupp har kunskap tillgänglig kan vi spara mycket tid och generera mer effektivt arbete för kunden. Det leder till en nöjdare kund och även mer vinst för företaget.

Intern kompetensöverföring

Johan, som fortfarande är ny i branschen, har lärt sig mycket av sina mer seniora kollegor.

– På Enfo finns massa kompetens och många seniora konsulter med mycket kunskap. Jag har lärt mig jättemycket på kort tid och det är fantastiskt roligt. För mig är inte att klättra i karriären ett intresse i sig, även om de möjligheterna finns här. Jag gillar att lära mig saker och utvecklas i mitt jobb, säger Johan Elgestad.

Själv bidrar Johan med ett annorlunda tänk, tror han. Han beskriver det som att han alltid kan se två sidor av myntet och att hans kompetens ligger i gränslandet mellan tekniskt och mjukt.

– Vi har mycket utbyte kollegor emellan åt båda håll. Det är aldrig några problem att sätta sig ner och diskutera någonting. Och från ledningens sida har de varit tydliga från början med att de vill utveckla mig och utbilda mig i andra kompetenser, det ser jag som väldigt positivt.

Finns det något du har gjort på Enfo som du är särskilt stolt över?

– Jag blev utvald att vara med i ett pilotprogram där 15 personer som Enfo anser har hög potential deltar. Tanken är att vi ska se närmare på hur vi som företag kan bli bättre tillsammans. Eftersom det är 800 anställda på Enfo är jag både stolt och smickrad över det förtroendet.