UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg oktober 29, 2015

Månadens intervju: Marjo Kouhia

Arbetsrotation ger både motivation och business ett lyft

På Enfo tar vi ständigt fram nya servicemodeller och arbetsrutiner, och utan flexibla team och en fungerande dialog skulle vi aldrig lyckas med att utveckla dem. Dessutom krävs det att vi ifrågasätter våra etablerade lösningar. Enfos medarbetare får uppmuntran och stöd att utveckla sina yrkeskunskaper, och i medarbetarsamtalen behandlas både kompetensutveckling och nya karriärmöjligheter. Förutom att arbetsrotation är en viktig del av arbetet med att utveckla affärsverksamheten främjar den deltagarnas hälsa, hjälper dem att orka i arbetet och ger variation och ökad arbetsmotivation. Senior Sales Manager Marjo Kouhia är ett utmärkt exempel på en medarbetare som gärna antar nya utmaningar i arbetet.

Marjo har jobbat i 25 år med olika uppgifter inom försäljning. Innan hon kom till Enfo i december 2007 hade hon sålt olika IT-produkter och -lösningar till företag och organisationer inom den offentliga förvaltningen bland annat på Liinos, Canon, Fujitsu Siemens och Dell.

”Innan jag kom till Enfo sålde jag i regel enbart konkreta produkter – och Enfo säljer ju tjänster. Jag blev genast taggad! Det är så mycket mer givande att sälja tjänster och mötena med kunderna ger mig också mycket mer. Nu känner jag verkligen att jag kan bidra med mervärde i kundens verksamhet”, säger Marjo om sin första tid på Enfo.

Marjo trivdes så bra att hon stannade hela sju år inom nyförsäljning av IT-outsourcingtjänster på Enfo. Under den tiden hade Marjo särskilt nytta av sina tidigare erfarenheter inom den offentliga förvaltningen, där vissa krav måste följas enligt upphandlingslagen och lämpligheten måste kunna styrkas med olika dokument.

”Organisationerna inom den offentliga förvaltningen har krävt till exempel process- och servicebeskrivningar, certifikat och utvecklingsscheman i större omfattning än den privata sektorn. Vi har inte alltid haft färdiga dokument för dessa, men vi arbetade fram material i olika arbetsgrupper efter behov. Numera har vi kvalitetscertifikat, vilket minskar behovet av separata beskrivningar och bilagor avsevärt”, säger Marjo.

På Enfo har Marjo alltid jobbat inom nyförsäljning, vilket påstås vara den svåraste formen av försäljningsarbete. Hon tycker dock att arbetet passar henne bra, trots att nyförsäljning kanske kräver ett extra mått av ihärdighet och envishet.


Något gammalt, något nytt

När Enfo våren 2015 sökte en Försäljningschef till ZmartFinance, en tjänst för outsourcing av ekonomiadministrationen, beslutade Marjo sig för att söka.

”Visst ifrågasatte jag om mina kunskaper inom ekonomi skulle räcka till, men samtidigt visste jag att jag inte skulle behöva sköta allting själv. Min uppgift är fortsättningsvis att hitta potentiella kundrelationer och samordna försäljningsprojekt. Funktionerna för konceptplanering och konsultation svarar för att skapa lösningsförslag till kunden. Detta kräver att hela teamet för en aktiv dialog med kunden och att alla verkligen sätter sig in i kundens processer och verksamhetssätt. Det bästa är att vår lösning konkretiserar det mervärde som kan skapas hos kunden genom effektivisering och utveckling av verksamheten”, säger Marjo.

Nya, stimulerande arbetsuppgifter är sätt för att åstadkomma ständig utveckling, men det är också viktigt att företaget satsar på utbildning. Marjo deltar för närvarande i ”ZmartFinance Knowledge Program”, en utbildning som behandlar bland annat olika processer inom ekonomiadministration samt insikt i kundernas affärsverksamhet.

Marjo tycker att arbetsrotationen har gett henne ny motivation och hon uppmuntrar andra att anta nya utmaningar.

”Absolut. Det är inte för inte som vikten av arbetsrotation betonas på Enfo. Man får lära känna även ”gamla” jobbarkompisar på ett helt nytt sätt! Det hjälper att merparten av medarbetarna och arbetsrutinerna är bekanta sedan tidigare, men ändå kan man ge nya perspektiv på verksamheten”, säger Marjo.