UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Kompetensområden

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg november 20, 2012

Nyttan med nyttan

Att spara tid genom att slippa sammanställa data ”för hand” är den allt vanligaste uttryckta nyttan av Business Discovery. Det är inte något att förringa. Det som dock förvånar mig är hur sällan jag stöter på beskrivningar av vad som den sparade tiden används till! Rimligen skapar man något värdefullt, något man inte annars skulle ha tid att göra.

Det handlar alltså om en indirekt nytta av Business Discovery. Det är verkligen inte något att förringa, men glöms lätt bort! Alltså den sparade tiden är en direkt nytta, den nytta man skapar med den tiden är en indirekt nytta.

En större fråga är vad som är nyttan med nyttan? Jag tror helt enkelt att den som vill få något att hända som kräver insats av resurser (vanligen tid eller pengar) ska beskriva förväntade nyttor för så många olika intressenter (delar av organisationen, samarbetspartners, kunder med mera) som möjligt.

Det handlar alltså om att nå fram till många personer som använder helt olika ”glasögon”. Det följer då av detta resonemang att det krävs att tänka i indirekta nyttor för att nå ut till alla intressenter!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer