UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg februari 20, 2013

Planering och strategi är olika saker

Många gånger läser jag, och hör beskrivningar av, att beslutstöd skapar ett större värde om det används vid strategiska frågeställningar. Det håller jag med om. Däremot ifrågasätter jag en del exempel som brukar lyftas fram som strategiska frågeställningar.

Ett exempel som ofta omnämns är att använda beslutstöd för att öka effektiviteten och kvaliteten av företags planering, dvs. verksamhetsplaner och tillhörande budgetering. Planering är inte strategi. Strategi är att ta medvetna beslut, t.ex. att ändra sin affärsmodell, att gå in på en ny marknad eller att lägga ner ett verksamhetsområde.

Jag vill därför utmana företag till att våga använda och dra nytta av beslutsstöd i strategiska frågeställningar som har stor påverkan på verksamheten och som gör skillnad.

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer