UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg maj 13, 2013

Potentialen med Big Data – ett förrändrat synsätt på beslutstöd

Alla har tekniken, tjänsterna och idéerna för framgång med Big Data. Själv tycker jag verkligen att allt detta är lovande för framtiden. Lovande därför det tydliggör att det är dags för att verkligen se beslutstöd som ett multikompetensområde. Det är inte en fråga om enbart rätt verktyg, eller rätt projektmodell, eller rätt ledarskap. Det är allt det men också en fråga om att förstå hur vi människor tänker och fungerar och hur man får oss att tänka och fungera på ett nytt sätt.

Med traditionella data, låt oss säga transaktionerna i din huvudbok, är det möjligt för en utvecklare utan större expertkunskaper i verksamhetsfrågan att ta fram en produktlönsamhetsrapport som verksamheten kan ha nytta av genom att det är bekant information som skapas och bekanta begrepp som används.

Det blir en helt annan sak om datakällan är exempelvis maskindata från vitvaror som är uppkopplade till leverantören via internet eller kunders inlägg om våra produkter i olika sociala media. Denna typ av data kräver involvering av multikompens för att förstå och agera på. Det räcker inte med att ”bara” göra en rapport på det!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointe