UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 27, 2014

Qlik Sense Makes Sense del 2

Detta inlägg är en fortsättning på “Qlik Sense Makes Sense del 1” som publicerades den 21/10. I detta inlägg går jag igenom bakåtkompabilitet, säkerhet och strömmar

    AD-grupp
  • IP-adress
  • Land
  • Namn
  • Telefonnummer
  • Organisatorisk tillhörighet

Rules Engine är för omfattande för att diskuteras i detalj i detta inlägg, mycket förenklat kan man säga att man bygger upp ett enkelt eller avancerat regelverk för en viss säkerhet. Som exempel; för att vara det högsta hönset i Sense, "Root Admin", ska man bo i staden Lund, ha en IP-adress som börjar på 13.37 samt ett telefonnummer som börjar på 046. Eller för att få tillgång till strömmen ”ekonomi” ska man tillhöra AD-gruppen ”DGFinance”.

Strömmar (streams)

En ström kan ses som dagens kategorier i QlikView version 11.2, fast de är mer dynamiska. En ström har ett namn, t.ex. ”ekonomi”. De som kan se strömmen ”ekonomi” är de som uppfyller regelverket för ”ekonomi” enligt exemplet i Rules Engine ovan. Då kan man se alla visualiseringar under den strömmen i hubben, som den nya Access Pointen heter.

När Qlik presenterar Sense för oss partnerföretag så visar de hur enkelt allting är, i en slags utopiskt projekt. För det nya Sense ska verkligen vara enkelt att använda, även för en person som har liten kunskap om produkten. Då passar de på att visa en annan funktion som är ytterligare ett bevis på att Qlik har användaren i fokus, visar på enkelhet, hur lätt en redan produktionssatt visualisering kan utökas genom att haka på ytterligare tabeller. Som användare ska man ju inte behöva kunna programmera ett tekniskt laddningssegment i ett laddningsskript, med obskyr syntax och obegripliga funktionsanrop.

  • Dra och släpp (drag and drop) datakällor, t.ex. dra och släpp en Excelfil på Sensefönstret, och automatiskt laddas datat in i visualiseringen.

I Qliks demonstration utgår de från att alla nycklar redan fungerar, att användaren känner till datamodellen, och Excelfilen i detta fall är perfekt modellerad. Så är inte fallet i verkligheten, därför tror jag inte att denna funktion kommer att bli alltför välanvänd. I verkligheten känner inte slutanvändaren till datamodellen, vilket är en nödvändighet för att ladda på en ytterligare tabell. Man vill ju undvika oönskade kartesiska joinar.

Jag skulle kunna prata om Sense hur länge som heslt, så jag avslutar här. Resten får avhandlas i mitt nästkommande inlägg, vilket bör dyka upp om ungefär en månad.

Läs mer om Qlik Sense här.

Magnus Åvitsland

Tekniskt produktansvarig QlikView - Beslutstödikonsult