UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 12, 2014

Qlik Sense fokuserar på användaren och underlättar affärsbesluten

Genom Qlik Sense fortsätter Qlik att fokusera analysstödet på slutanvändarna och deras behov av ett beslutsstöd. Möjligheten för användarna att själva modifiera- och bygga nya grafer och flikar har funnits även i tidigare QlikView versioner, men med Qlik Sense så blir det verkligen en möjlighet, inte bara för den kunniga expertanvändaren.

Computer Sweden listade under augusti ”Nio kardinalfel som ödelägger beslutsstödet”. För att göra listan än mer explicit så skulle jag vilja plocka ut dessa två utmaningar och exemplifiera hur Qlik Sense hjälper oss ta oss an dem:

Misstag 1: Missa affärsproblemen. 

Det säger sig självt att beslutsstöd inte har ett värde i sig. Det måste, precis som alla andra IT-verktyg, bidra till att i slutändan höja intäkterna och- eller sänka kostnaderna.

När gränssnittsdesignen i beslutsstödsprojekten tar mindre kraft kan vi fokusera än mer på att borra oss ned i vilka beslut som är viktiga och hur vi kan underlätta dessa. Vi kan då göra det utifrån det data som vi faktiskt kan få tillgång till och inte bara den som vi använder idag.

Misstag 2: Glömma slutanvänådarna

QlikView har alltid haft siktet inställt på affärsverksamheten och slutanvändarna. Genom Qlik Sense placeras nu ännu större möjligheter i händerna på användarna vilket resulterar i att detta fokus blir ännu tydligare.

Viktigt är även att aldrig glömma den avslutande realiseringsfasen av beslutsstödsprojekten, det spelar ingen roll hur ”lättanvänt” och ”enkelt” vi tycker att ett nytt verktyg är. Användarna måste tycka om beslutsstödet för att de ska börja använda det. Det gör de så fort de förstår att det förbättrar och underlättar deras dagliga beslut. För att nå dit måste vi investera tid i förankring och utbildning som en naturlig del av varje beslutsstödsprojekt. Det kommer dock att ställa högre krav på oss beslutsstödskonsulter att hjälpa våra kunder att skapa en bra struktur på underliggande data. Oavsett om den ligger i Qlik Sense datamodeller eller i ett separat datalager. För om inte användarna på ett enkelt sätt kan förstå den tillgängliga datastrukturen så kommer de ändå inte att kunna nyttja möjligheterna i gränssnittsdesignen.

Johan Ripgården, Resultatområdesansvarig för Syd/Väst, Enfo Pointer.