UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Blogg

Blogg februari 16, 2016

Skapa ordning i en hybrid molnmiljö

I många år var grunden för IT-miljön densamma för flertalet företag. En lokalt hanterad lösning med gemensamma system som var överskådligt placerade gjorde administrationen relativt enkel.

Med introduktionen av molnbaserade lösningar gick den övergripande situationen från lätt- till svårhanterlig – och utvecklingen bara fortsätter. Enligt en global undersökning gjord av analysföretaget Forrester Research använder redan nästan två tredjedelar av företagen mer än en publik och/eller privat molnplattform. Oftast samkörs de olika plattformarna, både privata och publika. 

Dessa lokala och molnbaserade system tillhandahålls ofta av olika leverantörer som i sin tur nyttjar flera typer av operativsystem och tjänster. När då allt detta samkörs i en hybridlösning med både lokala och molnbaserade system blir det svårt att få en helhetsbild. Istället för en lokalt hanterad och sluten miljö måste man hantera flera olika molnleverantörer och lösningar, som exempelvis Azure och Amazon.

I slutändan förhindrar detta en hållbar utveckling av nya tjänster och därmed affärsmöjligheter. För att få helhetsbilden som krävs måste man hoppa mellan flera olika administrativa verktyg vilket är tidskrävande och det kan vara svårt att se hur kostnader fördelas eller vilka tjänster som verkligen används. I takt med persifieringen och den hybrida molnlösningens volymökning kan upplevelsen bli att man går från att vara proaktiv med kontroll över situationen till att bli en brandman, ständigt redo att släcka bränder. 

”I den hybrida molnmiljön måste traditionella administrativa verktyg utvecklas till centrala, molnbaserade.”

Traditionella administrativa verktyg, som till exempel System Center-sviten från Microsoft, har förmågan att driva en hållbar och funktionell lokalt hanterad IT-miljö. I den hybrida molnmiljön måste dessa traditionella verktyg utvecklas till centrala, molnbaserade, administrativa verktyg. De måste bygga på den grund som tidigare verktyg har lagt men också hantera den nya molnmiljön.

För att möta behovet har bland annat Microsoft utvecklat en ny samling administrativa verktyg. Dessa har potentialen att fylla tomrummet som nu finns mellan lokalt administrerade och molnbaserade system. Ett centralt, molnbaserat administrativt system som kopplar ihop alla dina IT-leverantörer idag – och imorgon – i en gemensam portal. Lösningen heter Operations Management Suite och har redan mycket mer att erbjuda än endast hantering av hybrida miljöer. Nämnde jag att den kan ta den kombinerade datamängden och exportera till verktyg som Power BI? Där har du verkligen ”big data”. 

Att fylla behovet av nya administrativa verktyg är självfallet bara en del av den strategi ett företag måste ha kring sin molnsatsning. Möjligheterna och tillika fallgroparna är många och osäkerheten fortsatt hög. I tidigare blogginlägg har vi talat om vikten av informationsklassning som en hörnsten i en sund molnstrategi. På resan mot molnet är det viktigt att behålla helhetsperspektivet och samtidigt hitta rätt verktyg som kan underlätta hanteringen på en rent teknisk nivå. 

Har du behov att diskutera utmaningarna i just er hybrida miljö, eller är nyfiken på Microsofts nya verktyg Operation Management Suite, hör av dig till oss på Enfo Zipper. 

Peter Wall

Senior Systems Engineer, Enfo Zipper