UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg juni 24, 2014

Säkerställ åtkomst till ditt data

Allt fler väljer att köpa operationellt systemstöd, exempelvis lönehantering och andra någorlunda standardiserade administrativa funktioner, som en tjänst. Det innebär att din verksamhetsdata registreras och hanteras på en systemplattform som delas av många andra. Skalfördelar i underhåll och utveckling skapar kostnadseffektivitet.

Det som slagit mig i flera beslutsstödprojekt är att det många gånger uppstår svårigheter att få tillgång till data från dessa tjänster. Beslutsstödet finns många gånger ”i huset” och det betyder att data måste ”exporteras” från tjänsten. Samtidigt har tjänsterna många gånger inbyggd rapportering och analys. Det är upplagt för en intressekonflikt i detta.

Beslutsstöd handlar i grunden om att skapa insikter genom att integrera data från olika källor, då måste du kunna nå detta data.

Ett steg på vägen är att tänka på detta när du köper system som en tjänst genom att se till att avtala om åtkomst till ditt data!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer