UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Loyal customer

Blogg februari 11, 2016

Smartare beslutstöd ger lojala och lönsamma kunder!

Business Intelligence inom konsumentproduktsegment har ofta kretsat kring kundkorgsanalyser. Analyser av kunders enskilda köp är oerhört kraftfullt.

Business Intelligence inom konsumentproduktsegment har ofta kretsat kring kundkorgsanalyser. Analyser av kunders enskilda köp är oerhört kraftfullt. Företagen har möjlighet att förstå sina kunders köpmönster. När den informationen kopplas till lojalitetsprogram och där igenom kundspecifik information finns möjlighet att än mer styra marknadsföringen och vässa erbjudandet till sina kunder. 
 
Men hur skall företagen använda den här informationen på ett både etiskt försvarbart och kommersiellt taktiskt sätt?
I denna vurm för skräddarsydd marknadsföring finns risk att de önskade kunderna stöts bort om kunden inte upplever påtagligt mervärde. Kunden kommer att undvika lojalitetsprogram och kortförmåner då brevlåda, mailbox och mobiler blir översållade av personliga erbjudanden och lusas ner med mer eller mindre relevanta skräddarsydda erbjudanden.  
 
Följden är att kunder blir inaktiva och andelen köp inom lojalitetsprogrammen går ner. 
 
Företag måste istället göra digitala lösningar som skapar påtagligt mervärde för kund och företag. Digitala lösningar frikopplat från utskick och kort. Lojalitetsprogram som hanteras individuellt via kreditkort, personnummer eller via mobilapp.
 
Kunden är numera väl medveten om den möjlighet till analys och affärsutveckling företaget ges då den fyller i lojalitetsprogramsmedlemskapet. Använder inte företagen den digitala informationen klokt blir det kontraproduktivt. Inom affärsanalys ges här en möjlighet att bidra och stärka företagens position. Väl använt kan kundlojalitetsprogram inte bara ge värdefulla insikter om hur sortiment och kund samverkar, utan dessutom vässa det individuella erbjudandet positivt.

Varukorg

Alla kunders köpmönster måste analyseras, lojalitetskunder likväl som övriga, för att förstå hur hela sortiment samverkar utifrån de enskilda köpens sammansättning, intäkter, marginaler, volym, tidpunkt, kanal mm. 
 
Sammanför man kundkorgsanalysen med drivarbaserad lönsamhetsinformation avseende kundartiklarnas hela kostnadsbild, dvs. direkta, indirekta och kundrelaterade kostnader kalkylerade på enskilda kundartiklar, tillförs kundkorgsanalysen ett lönsamhetsperspektiv. Företaget får värdefulla insikter kring:
 
  • Kundlönsamhet - lojalitetskunder resp övriga kunder? 
  • Produktlönsamhet på artikelnivå?
  • Vilket köpmönster har de lönsamma kunderna? 
  • Hur samverkar lönsamma artiklar med andra artiklar?
  • Hur påverkar kampanjer och erbjudande kundlönsamheten?
  • Hur lönsamma är våra medlemmar i lojalitetsprogrammet?
 
Det är genom ett samlat grepp man når högst effekt. Det är i detta perspektiv som kundkorgsanalyser kan bidra till taktiskt och strategiskt beslutstöd. 
 
Per Johannesson, Senior Consultant and Line Manager, Enfo Pointer