UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Stephan Seliger

Blogg september 29, 2016

Konsten att leda ett framgångsrikt nordiskt team

Arbetet med att leda ett nordiskt team innebär mycket resande, att lyssna och bygga förtroende, och att ta vara på teammedlemmarnas olikheter.

Stephan Seliger, Enfos VP för Managed Services, är ständigt på språng för att kunna vara där hans team behöver honom mest. Under veckorna arbetar Stephan på de olika Enfo-kontoren i Esbo, Karlskrona och Stockholm. Stephan leder ett nordiskt team på tio personer, hälften i Sverige, hälften i Finland, som arbetar tätt ihop.

”Jag tycker det är viktigt att jag finns nära mitt team. Jag reser en hel del mellan de båda länderna för att finnas på plats och vara en del av teamet. Den direkta personliga kontakten är avgörande när man bygger upp lagandan och förtroendet för varandra, och när man ska komma med nya lösningar på problem”, förklarar Seliger.

Stephan och hans team är ansvariga för Enfos Managed Services på nordisk nivå – de ska hitta det bästa möjliga erbjudandet för marknaden och de företag som är verksamma på den. Teamet måste kunna tillgodose olika krav, och har fyra fokusområden: Pre-Sales/Solution-Design, Offering Development, Marketing och Strategic Partner Management. Vi analyserar vad kunder och potentiella kunder behöver och tar fram erbjudanden som uppfyller marknadens krav. Det är ett rätt krävande arbete på en marknad i ständig förändring där snabbhet blir allt viktigare, både för våra kunder och för oss själva.

Mångfald skapar innovation

”Våga eliminera det som är dåligt och våga lyfta fram det som är bra”, är Stephans motto. Teammedlemmarna måste lita på varandra för att kunna prestera bra och samarbeta effektivt, utan att något faller mellan stolarna. Brainstorming utan filter är en metod som ofta används i Stephans team – när man inte håller med om något måste man ta upp det för diskussion.

”Allas åsikter är viktiga eftersom människor ser på saker ur olika perspektiv. Mångfald inom en grupp är en tillgång eftersom det skapar innovation. Om alla kommer från samma samhällsbakgrund och har samma utbildning är nivån på innovationskapaciteten mycket lägre jämfört med ett team med medlemmar från olika delar av världen och med olika bakgrund”, understryker Stephan.

Viktiga faktorer för ett optimalt fungerande team

•      Ha ett öppet sinne. Var ödmjuk. Samla in så mycket information som möjligt.

•      Det är viktigt att lyssna. Så lyssna, lyssna och lyssna ännu mer på vad ditt team har att säga.

•      Förutsätt ingenting. Kommunicera mycket för att förstå, och se kulturella skillnader som något positivt så att de blir en tillgång i stället för ett hinder.

•      Att åstadkomma resultat och visa kompetens i teamarbetet är mycket viktigare än titlar och att rätta sig efter företagshierarkin. Alla ska känna att de kan ringa och prata med alla och inte blir avskräckta av en persons ställning eller titel.

•      Teammedlemmarna måste regelbundet träffas i arbetet. Det ger medlemmarna en chans att lära känna varandra och gör teamet starkare. Det gynnar också teamet om man kan umgås utanför arbetet.

•      Kommunikation spelar en viktig roll: använd flera kanaler som Yammer, chattar och så vidare. Träffas ofta.

Stephan Seliger

Ålder: 40

Befattning: VP, Offering, Managed Services, Enfo

Bor: i Rävlanda utanför Göteborg

Familj: hustrun Manuela Seliger

Oväntad talang: certifierad BBQ-domare för KCBS

Fritidsintressen: grilla, köra mc