UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg mars 09, 2016

Stort fokus på IBM Maximo och Internet of Things under InterConnect 2016

Enfo var under förra veckan närvarande under IBM InterConnect med närmare tjugo medarbetare från Sverige, Finland och Danmark. Två av deltagarna var Unni Fagersand och Linus Koszinowski, båda konsulter inom Service and Asset Management och med lång erfarenhet av produkten IBM Maximo. Enfo marknad passade på att höra med Unni och Linus om deras upplevelse av eventet samt om de lärdomar och nyheter som de tagit del av under arrangemanget.

Mitt intryck är att Maximo blivit ännu hetare än tidigare genom att Maximo är en viktig komponent i IBMs strategi kring Internet of Things, IoT, inleder Linus. Han har även föregående år deltagit vid eventet och upplever att det i år fanns ännu mer Maximo-relaterade sessioner jämfört med tidigare. Unni som besökte såväl InterConnect som Las Vegas för första gången håller med och menar att möjligheterna för nyttjandet av Maximo vuxit i och med IoT. Genom att allt fler utrustningar idag är mer eller mindre ”smarta” i kombination med att de har blivit uppkopplade kan de kopplas ihop med andra system. Kopplas dessa utrustningar ihop med ett system för analys kan informationen från utrustningen hjälpa till att exempelvis bättre förutse stopp för att maximera utnyttjandet och förlänga inventariens livslängd säger Unni.

De båda vill dock betona att Maximo är samma Maximo som tidigare men att produkten nu kan utnyttjas mer effektivt med hjälp av stöd från en plattform för IoT. Det är enklare att samköra med andra system och på så sätt blir det en naturlig helhet. Det kan ge ett mervärde att inte bara fokusera på Maximo menar Unni.

”Det var spännande att ta del av IBM´s vision för deras fokusområden och höra om vägen framåt. Jag har märkt ute hos kunder att de ställer frågor kring IoT eftersom att allt mer av deras utrustning nu är uppkopplad. Kunderna vet vad de vill ha nu och på sätt ligger IBM´s tankar bra till” – Linus Koszinowski, Enfo

Linus deltog vid ett flertal labbar och sessioner kring ämnet mobilitet och det visade sig vara ett populärt område. ”Jag hade anmält mig till en mobilitetssession på måndagen men var lite sen från en tidigare session och då var det redan fullt och kö långt ut i korridoren. Vid nästa mobilitetssession såg jag till att vara ute i riktigt god tid” säger han med ett leende.

”Mobilitet är ett av de områden som IBM just nu fokuserar extra mycket på. För Anywhere, som är IBMs främsta mobila plattform för Maximo, så accelererar utvecklingstakten snabbt.

För några år sedan släpptes cirka 1-2 nyheter per år jämfört med nu då det kommer nya funktioner och applikationer med ungefär 2-3 månaders mellanrum. Nyheterna finns att ladda ner för Anywhere- kunder via IBMs ISM Library.

Några funktioner som har tillkommit i de senaste versionerna är tillgång till streckkodsskanning, GPS-koordinater från den mobila enheten, tal-till-text för att slippa skriva för hand samt att kunna bifoga bilder direkt från enhetens kamera till poster i Maximo. Jag vill även nämna att det idag finns ett tiotal appar att välja mellan för att utföra olika scenarion i Maximo”. Linus Koszinowski, Enfo.

Unni berättar att de suttit tillsammans och delat upp sessioner och labbar mellan sig för att få så bra spridning som möjligt och kunna ta med sig mycket hem. Själv har hon fokuserat mycket på Maximo Scheduler och de förändringar som skett där och det är verkligen mycket som tillkommit. "Det har varit ett flertal saker som saknats tidigare men IBM´s utvecklare verkar ha haft tät dialog med användare och verkligen lyssnat på dem vilket är fantastiskt bra. Men det bästa av allt?

”Det är att Scheduler inte längre är beroende av Java JRE vilket har varit ett stort problem. Det kommer uppskattas av många av våra kunder" Unni Fagersand, Enfo

Något som jag vill tipsa om är att alla som inte haft möjlighet att delta vid InterConnect ändå kan få tillgång till labbarna. Det är bara att registrera ett konto på IBM. Hur bra som helst menar Unni.

Både Linus och Unni är väldigt nöjda med eventet i sin helhet. Det har varit intensiva men roliga dagar med nya intryck och tankar utanför ”Maximo-boxen”. Jag tror att vi båda tar med oss nyheter och kunskaper som vi kan applicera direkt i vårt dagliga arbete påpekar Unni och Linus nickar instämmande.

  • Hade du inte möjlighet att delta under InterConnect men är nyfiken på innehållet? Missa inte ”Enfo brings InterConnect to you”. Mer information kommer snart på vår hemsida men se datumen nedan redan idag!

Stockholm den 12/4 klockan 8:00- 10:00
Göteborg den 21/4 klockan 8:00 – 10:00
Helsingfors, Espoo, den 26 april, klockan 8:00- 10:00

Vill du ta del av Maximo-laborationerna? Gå in här: https://www.iot-academy.info

Anna-Karin Evegård,
Marknadschef Sverige, Enfo