UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg augusti 28, 2015

Ta affärsanalysen till en ny dimension

Vi har idag all möjlighet att få fram data och information ur våra system direkt till mobilen, iPads, Pc, från molnet – varsomhelst och närsomhelst. Vi har med Business Intelligence möjlighet att nå djup insikt i våra processer, analysera och följa upp interna och externa processer.

Men hur går det egentligen? Vad tjänar vi pengar på?

Dagens ekonomiavdelningar har med ökad BI-mognad djup insikt i affärsprocesser, företagets interna och externa processer. Ekonomiska processer synas ända ner på transaktionsnivå, Vi har djup insikt i kostnader ner på verifikatnivå och vi har djup insikt i intäkter ner på faktura- eller kvittoraden. Men finns verkligen kopplingen hur kostnaden möter intäkten och hur kostnaden och intäkten bygger upp resultatet?

De flesta av våra kunder analyserar sin lönsamhet på bruttomarginalnivå, men då saknas de gemensamma kostnaderna för marknadsföring, sälj, IT och administrativa kostnader mm. I dagens tjänsteintensiva verksamheter utgör dessa indirekta kostnader en betydande del av totala kostnaden. Kostnader som idag fördelas ut med grova fördelningsmodeller på hög nivå vilket leder till att förklaringsvärde och spårbarhet går förlorad.

Finns då den verkliga insikten om:

Vilka är våra lönsamma affärer?

Vilka är de lönsamma kunderna?

Vilka är de lönsamma produkterna?

Vilka är de lönsamma säljkanalerna?

Utnyttjar vi våra resurser och kapaciteter på bästa sätt?

Förmodligen inte!

Min rekommendation är att genomföra en verksamhetsanalys med en drivarbaserad lönsamhetsmodell. Genom detta ökar förståelsen för vad som påverkar och driver intäkter och kostnader. Förståelsen ökar om varför produktområden, produkter och kunder förbrukar olika resurser och kostnader i verksamheten. Implementera denna modell och integrera med informationsmodellen så når du nya affärsinsikter som ger lönsamhet.

Lönsamhetsanalys ger verklig Business Intelligence!

  • Förmåga att gå från insikt till handling
  • Välgrundade faktabaserade beslut
  • Simuleringsmöjligheter
  • Strategiska beslut om sortiment
  • Styra mot attraktiva kundsegment
  • Välja rätt säljkanaler
  • Definiera effektiva prisstrategier

Per Johannesson, Business Area Manager, Enfo Pointer

Anmäl dig gärna till Enfos workshops ”Controllerns roll – förändringsagent med fokus på utvecklings-och strategiarbete?” i Stockholm 16/9 och i Göteborg 24/11