UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Info och strategi

Blogg maj 11, 2016

Tänk inte efter före. Det blir ändå inte som du tänkt.

Ifall ni inte redan har märkt det så kan jag meddela att ”tänka efter före” ganska ute. De agila arbetssätten blir däremot vanligare. Inom produkt- och systemutveckling är de inte alls nya, men nu har de även spritt sig till processer såsom budgetering och strategiarbete. Företag som fötts ur vågen av digitalisering såsom Spotify, har byggt hela sin verksamhet kring det faktum att snabbhet är avgörande för framgång.

Där någonstans finns också förklaringen och ni har alla hört den förut. Det är det här med att omvärlden förändras så snabbt. Det finns heller inget i digitaliseringstrenden som tyder på att det kommer gå långsammare framöver. Tvärtom. Många har helt enkelt insett att hur mycket kraft man än lägger på att sia om framtiden så lyckas man sällan pricka rätt. Precis som att just att pricka rätt skulle vara själva målet.

Trots att det kan verka som en motsättning så ser jag att de agila arbetssätten ytterligare kommer att förstärka behovet av att definiera, styra mot och följa upp mål. För, missta er inte. Förmågan vi skapar för snabbhet och innovation genom mindre struktur ställer höga krav på just struktur!

Idag drivs vissa företag helt budgetlöst. I praktiken är detta oftast en sanning med modifikation, snarare så har man börjat hantera planering och prognostisering som en process som aldrig börjar och slutar. Planering och uppföljning smälter helt enkelt ihop.

Samma sak gäller strategiarbete. Traditionellt har skiljelinjen mellan strategiformulering och strategigenomförande varit knivskarp. Inte sällan har detta inneburit både att strategin hinner bli förlegad innan den realiserats, men ännu oftare att den inte realiserats alls eftersom man missat att sätta upp mål och att säkerställa att den förändring som strategirealisering innebär faktiskt sker. Jag har tidigare bloggat om hur vi med hjälp av mål och målstyrning kan påverka beteenden så att vi faktiskt agerar i enlighet med strategin, se Uppföljning är feedback är handling.

Så, varför tror jag att formulering av mål, uppföljning och data discovery kommer att bli ännu viktigare trots de agila arbetssättens intåg?

Jo, för att skapa möjligheter för snabbhet, krävs frihet. Samtidigt behöver vi mål som ger oss de lösa ramar för ansvaret, som friheten kräver. Och för att underlätta innovation behöver vi möjligheten att analysera och göra upptäckter i data kring sådant som händer eller redan har hänt. Det agila arbetssättet innebär inte att vi slutar planera helt. Men processen att planera, utvärdera och revidera måste smälta ihop och ske mer regelbundet eller t.o.m. löpande.

Agiliteten ställer alltså krav på att vi formulerar mål som vi regelbundet följer upp och på så sätt lär oss av. Det som var ett prioriterat strategiskt initiativ för tre månader sedan kanske inte är det längre, utan ersätts av något annat som fått högsta prioritet. Strategin blir vår inriktning och övergripande game plan som vi bryter ned i mål. Men, med strategin måste ett stort mått av frihet till handling och innovation få styra exakt hur vi omsätter den i konkret handling.

På det här sättet blir Business Intelligence inte bara ett verktyg för att realisera strategi utan också ett verktyg för att uppmuntra och driva på innovation och förändring. När vågen av digitalisering genomsyrar även din bransch (om den inte redan har gjort det), så blir detta en framgångsfaktor.


Johan Ripgården
Enfo BI & Analytics

RELATERADE KOMPETENSOMRÅDE