UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg januari 18, 2013

Tiden talar för mera proaktiv användning av beslutstöd

En stor del av beslutstödssanvändningen kan beskrivas som ersättning av tidskrävande rapportering. Det är inget fel med att spara tid i verksamheten, speciellt om man gör något bra med den sparade tiden. Det finns dock ett problem och det är att värdet blir begränsat till tidsbesparingen av att göra samma saker som tidigare.

Jag vill helt enkelt inte att beslutstöd ska vara lika med tidsbesparing! Jag vill att beslutstöd ska vara lika med tidsbesparing och affärsutveckling! Det är det som är meningen med beslutstöd!

Mycket av vad vi gör i våra verksamheter gå ut på att effektivisera det vi redan gör. Det är verksamhetsutveckling. Det är att utveckla hur vi gör saker. Vi gör det för att vi måste på grund av minskade budgetar, ökad konkurrens och så vidare. Det är alltså att betrakta som reaktiv utveckling.

Affärsutveckling handlar om att utveckla det som är affärsdrivande. Det handlar om att utveckla mål, vision, strategi och taktik för att i slutändan öka intäktssidan. Det är proaktiv utveckling. Drivkraften är inte att vi måste utan att vi vill. Vanligen vill vi vara bäst helt enkelt!

Beslutstöd är ett av de områden du kan investera i med störst potential för att stödja affärsutveckling. Data är en produktionsfaktor idag.

Beslutstöd är möjligheten att göra det bästa av data. Genom att integrera ditt ”gamla” kunddata, vad kunderna köper av dig, med det ”nya” data om kundernas beteenden, exempelvis vilka åsikter de uttrycker i sociala media, har du möjligheten att först erbjuda helt nya värden.

Finns det då anledning att tro att vi kommer se mera av beslutstöd för att utveckla vår affär? Absolut! Ingen kan ha missat att vi idag konkurrerar på en marknad där gamla hinder för konkurrens är mer eller mindre utraderade. Konkurrensen kan komma från ett litet företag på andra sidan jorden, för de finns på webben. På en sådan marknad måste du hela tiden utveckla din affär. Samtidigt finns idag tekniken för att göra något innovativt med alla former av data; databaser, mail, dokument, online loggar med mera.

En bra start är att sätta beslutstödet i relation till mål, visioner, strategier och taktik!

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer