UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg april 24, 2014

Tillgänglig och förståelig data

Under den senaste tiden har jag vid ett flertal tillfällen stött på situationen att det moderna beslutstödets styrka riskerar att skapa samma svårigheter som det ska adressera.

Låt mig förklara; ett modernt beslutstöd skall stödja effektiv integrering av data. Alltså det är enkelt att skapa någon form av sammanslagen datastruktur.

Den sammanslagna datastrukturen (tabell, datamodell etc.) skall i första hand vara enklare att analysera än att använda de ursprungliga datakällorna. Inget övermäktigt krav men i själva verket kräver det lite planering och tanke. Data blir bara användbart om du förstår det och det börjar med att förstå variablerna det vill säga de mått och begrepp som används.

När du snabbt kan integrera datakällor kan det även lika snabbt också skapa förvirring i form av exempelvis dubblerade variabler med olika definitioner till följd av att de har sitt ursprung i olika datakällor.

Om detta pågår ett tag så har du kanske skapat tillgänglighet till mer data för analys och uppföljning, men även gjort den oförståelig och därför inte särskilt användbar.

Att metodiskt gå igenom din analysdatastruktur och säkerställa att den är förståelig för dina potentiella användare är en relativt enkel åtgärd för att öka användbarheten av ditt beslutstöd.

Staffan Lindqvist, Teamledare, Enfo Pointer