UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.
Follow-up is feedback is action

Blogg februari 22, 2016

Uppföljning är feedback är handling

Varför är det viktigt att kunna se hur det går för oss? Varför sätter vi upp mål som vi följer upp?

Ni kanske tycker att det är frågor med enkla svar, men jag tycker att frågorna ställs för sällan och därför underskattar vi kraften i deras svar. 

Ofta preciserar företag och organisationer en vision med övergripande mål som beskriver vad man vill bli. Man tar sedan fram en strategi som ska peka ut vägen dit.  Vi kan konstatera att mission, vision och strategi finns till för att beskriva varför vi finns och förtydliga hur vi ska bete oss för att nå våra långsiktiga mål. Vi har mål och vi följer upp hur det går, för att vi ska säkerställa att vi prioriterar rätt, och agerar på ett sätt som ska leda oss mot önskat resultat. Det är självklart! MEN, ändå är det inte sällan att begrepp som ”uppföljning”, ”styrning” eller, gud förbjude, ”påverka beteenden” inte klingar särskilt bra.  Feedback klingar å andra sidan mer positivt och är något som de flesta är överens om att det bidrar till medarbetarens och organisationens utveckling. Men det är väl just feedback som både styrning och uppföljning handlar om? Att följa upp och diskutera utfall och jämföra mot mål är oerhört kraftfullt för att kunna ge konkret feedback, för att i slutänden påverka beteenden positivt. 

 

BI kan spela en avgörande roll i utmaningen att realisera strategi!

BI kan hjälpa till att täppa till gapet mellan vår strategi och hur vi faktiskt gör saker, våra processer och de som utför arbetet - medarbetarna. Gapet representerar utmaningen i strategirealiseringen, nämligen att säkerställa att vi faktiskt beter oss i enlighet med strategin.
  • Att förändra beteenden är svårt, men uppföljning som syftar till feedback är en mycket bra start för att säkerställa handling. Studier har visat att i genomsnitt 5 % av medarbetarna känner till företagets strategi. Det är inte svårt att förstå att det blir ett stort hinder för att realisera en strategi. 
  • Att använda BI för att följa upp de strategiska mål vi tar fram, synliggör och skapar transparens i företagets strategi.

Är ni intresserade av att höra mer om hur man kan realisera strategi med hjälp av BI så vill jag passa på att bjuda in till ett webinar den 24 februari om detta ämne.

Anmäl dig här: http://go.qlik.com/SE_2016_Q1_Hela_vgen_till_vrde_webinar_Registration_LP.html

Johan Ripgården,

BI Strategy Advisor, Enfo Pointer