UTFORSKA vad vi kan och gör
UTFORSKA vad vi kan och gör

Stäng

Tjänster

Kontakta oss

KAFFE ELLER TÉ? Vi kan väl ses över en kopp.

Blogg september 10, 2015

Vad har Master Data Management med integration att göra?

Jag har haft det stora privilegiet att under många år få åka runt i vårt avlånga land och träffa arkitekter, IT-chefer, verksamhetsmedarbetare, förvaltningsledare, utvecklare och driftexperter för att diskutera ämnet integration. Det är lätt att tro att eftersom integration alltid handlar om att förflytta information från punkt A till punkt B (för att förenkla det hela en aning) skulle det betyda att även integrationsbegreppet funderas över och problematiseras. Så har det dock historiskt sällan varit. Integrationsgänget håller till i källaren och drar de rör som efterfrågas, utan att fundera så värst mycket på vad som egentligen går genom rören.

Sedan många år har tjänsteorientering (SOA) varit ett hett ämne. När det först dök upp skulle det frälsa oss alla och förverkliga drömmen om att närma verksamhet och IT till varandra. Sedan har vi med tiden lärt oss att det verkligen inte var så enkelt att få utväxling av våra försök till SOA.

Det finns många skäl till varför SOA är svårt i verkligheten. Några av dem är tekniska, men framför allt beror svårigheterna på att ”verklig” SOA måste vara drivet från verksamheten och inte från IT. En av de viktigaste aspekterna av SOA, som verksamheten måste ta ett ansvar för, är ägandeskapet över informationen. Då åsyftas både informationens struktur (dvs. vilka objekt och begrepp verksamheten behöver för att kunna driva sina processer) och innehåll (dvs. vilken kvalitet informationen har – om den är korrekt, unik, duplicerad mm.). Detta har under lång tid kallats för Master Data Management (MDM), och även MDM har genomgått sin hypecykel, precis som SOA.

Under många år har jag hjälpt flera av våra kunder att definiera och sätta upp Integration Competence Centers (ICC). Ett ICC skapar styrning, processer och riktlinjer ovanpå en integrationsplattform. Jag har på senare tid stött på fler och fler organisationer och företag som vill lyfta upp integration ur källaren och utveckla den till ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling.

Tillsammans med dessa har vi börjat utveckla vår syn på vad ett ICC kan och bör vara. Fler och fler av dem väljer att omdefiniera Integration Competence Center till Information Competence Center. Vad betyder det? Framför allt två saker:

  • ICC:t tar ansvar för att uppmärksamma och driva på verksamheten när informationsbehov uppstår som påverkar de MDM-initiativ som finns på verksamhetssidan
  • ICC:t tillhandahåller kompetens och verktyg för att administrera det som behövs för att kunna hålla ihop olika MDM-initiativ tvärs över de olika stuprören i verksamheten

Genom att ICC:t tar på sig ansvaret (och tillförsäkras mandatet att driva dessa frågor) fungerar ICC:t som en fokalpunkt och därmed accelerator för MDM-arbetet. Genom att inte tillåta att nya integrationer mellan olika applikationer eller parter upprättas utan att ta hänsyn till MDM-perspektivet går det enklare att få en samlad bild av informationsarkitekturen och börja styra den. Genom att olika projekt konkret efterfrågar delmängder av informationsarkitekturen blir det också lättare att prioritera i vilken ordning de olika MDM-utmaningar skall prioriteras, istället för att sjösätta ett gigantiskt MDM-projekt som skall kartlägga ”alla” informationsbehov. På detta sätt byggs en pragmatiskt och agil MDM-förmåga. Givetvis bygger scenariot på att verksamheten verkligen engagerar sig i MDM-problematiken. De behöver förstå innebörden och omfattningen samt tillsätta de resurser på verksamhetssidan som krävs. Men om engagemanget finns kan ett väl fungerande ICC vara den pusselbit som krävs för att MDM-initiativet skall bära frukt.

Martin Rydman, Affärsområdesansvarig Integration, Enfo Zystems